Andere culturele fondsen

Wij werken in veel gevallen samen met relevante spelers op het gebied van kunst en cultuur. Hieronder treft u een selectie aan van andere fondsen waar u donaties en subsidies kunt aanvragen voor culturele initiatieven.

 

Nationale overheidsfondsen Kunst en Cultuur

Landelijke particuliere fondsen

Regionale fondsen

*) Hoewel deze fondsen VSB in hun naam dragen, zijn dit zelfstandige organisaties die los van ons fonds opereren. U kunt uw aanvraag bij ons én bij een van deze fondsen indienen.

Behulpzame websites voor het aanvragen of vinden van fondsen