Ik heb al een VSBfonds Beurs

Jij behoort tot 1 van 165 gelukkigen die jaarlijks een VSBfonds Beurs krijgt om in het buitenland een studie te volgen of onderzoek te doen. Na de toekenning is er nog een aantal formaliteiten waar je aan moet voldoen.

taskamp@vsbfonds.nl

Studeer je momenteel in het buitenland met een VSBfonds Beurs en zie je je gedwongen om je studieplan aan te passen in verband met corona, neem dan contact met ons op. Wij gaan coulant om met aangepaste plannen door corona. Voor meer informatie kijk hier

De toekenning

Half mei ontvang je per mail de definitieve toekenning. Daarin staat precies wat je moet doen. In het kort: je ontvangt het eerste deel van je beursbedrag (50%) ongeveer een maand voor je vertrekt naar het buitenland, mits we van jou hebben ontvangen:

- Kopie afstudeerbewijs;
- Kopie toelatingsbewijs;
- Ondertekend exemplaar VSBfonds Beurscontract;
- Kopie recent bankafschrift (maximaal 3 maanden oud).

Met het ondertekenen van je Beurscontract ga je ook formeel akkoord met de Beursvoorwaarden.

Wijzigingen

Het is belangrijk dat je ons ook na toekenning op de hoogte blijft houden van je plannen. Start je nog steeds op de geplande datum? Heb je nog andere beurzen ontvangen? Ben je ziek of kun je tijdelijk niet studeren? Of zijn er andere zaken die van belang zijn?

Geef wijzigingen in je studieplan altijd door aan Nuffic.

Contact

 

Uitreiking VSBfonds Beurzen

De maatschappelijke component is het onderscheidende kenmerk van de VSBfonds Beurzen. Wij vinden het belangrijk die studenten te ondersteunen die aantoonbaar betrokken zijn bij hun omgeving. Dit element speelt een centrale rol bij de selectie van de bursalen en komt voort uit de oorsprong van VSBfonds.

Tijdens de Uitreiking wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed. In 2020 en 2021 was de Uitreiking in verband met corona een online live interactief event. Heel anders, maar zeker ook inspirerend! Bekijk hier de uitgebreide samenvatting van de uitreiking in 2021.

Na jouw studie

Binnen 1 maand na afloop van je buitenlandse studie, lever je een schriftelijk verslag in. Na goedkeuring ontvang je het resterende bedrag van € 500. Vul je het eindverslag niet op tijd in? Dan kan de beurs (gedeeltelijk) teruggevorderd worden; zie Beursvoorwaarden.

Eindverslag

Promotie en voorlichting

Na goedkeuring wordt je eindverslag doorgestuurd aan de Nederlandse onderwijsinstelling waar je eerder bent afgestudeerd.

Wij waarderen het als je na je terugkeer naar Nederland zelf ook contact opneemt om je beschikbaar te stellen voor voorlichtings- of promotionele activiteiten.