Ik heb al een VSBfonds Beurs

Jij behoort tot 1 van 165 gelukkigen die jaarlijks een VSBfonds Beurs krijgt om in het buitenland een studie te volgen of onderzoek te doen. Na de toekenning is er nog een aantal formaliteiten waar je aan moet voldoen.

vervolg studie in buitenland vraag een VSBfonds Beurs aan

De toekenning

Half mei ontvang je per mail de definitieve toekenning. Daarin staat precies wat je moet doen. In het kort: je ontvangt het beursbedrag (minus € 500) ongeveer een maand voor je vertrek naar het buitenland, mits wij van jou hebben ontvangen:

  • Kopie afstudeerbewijs.
  • Kopie toelatingsbewijs.
  • Ondertekend exemplaar VSBfonds Beurscontract.

Met het ondertekenen van je Beurscontract ga je ook formeel akkoord met de Beursvoorwaarden.

Wijzigingen

Het is belangrijk dat je ons ook na toekenning op de hoogte blijft houden van je plannen. Start je nog steeds op de geplande datum? Heb je nog andere beurzen ontvangen? Ben je ziek of kun je tijdelijk niet studeren? Of zijn er andere zaken die van belang zijn?

Geef wijzigingen in je studieplan altijd door aan Nuffic.

Contact

 

Eindverslag

Binnen 1 maand na afloop van je buitenlandse studie, lever je een schriftelijk verslag in. Na goedkeuring ontvang je het resterende bedrag van € 500.

Vul je het eindverslag niet op tijd in? Dan kan de beurs (gedeeltelijk) teruggevorderd worden; zie Beursvoorwaarden.

Formulier eindverslag

 

Promotie en voorlichting

Na goedkeuring wordt je verslag doorgestuurd aan de Nederlandse onderwijsinstelling waar je eerder bent afgestudeerd.

Wij waarderen het als je na je terugkeer naar Nederland zelf ook contact opneemt om je beschikbaar te stellen voor voorlichtings- of promotionele activiteiten.

De Beurzendag in juni is het officiële moment waarop jouw VSBfonds toegekend wordt. Je maakt kennis met de werkwijze van VSBfonds en met de andere studenten die naar het buitenland vertrekken.