Speeltuinen

Speeltuinen zijn leuk en leerzaam. Ze helpen kinderen om sociale vaardigheden te leren. Daarnaast zijn het ontmoetingsplekken voor mensen uit verschillende delen van de buurt of wijk. In de speeltuin vinden buurtactiviteiten plaats die verbindend werken. Wij geven daarom financiële steun voor de realisatie van speeltuinen als ontmoetingsplek. 

Naast de aandachtspunten op de pagina ‘Andere ontmoetingsplekken’, kijken wij of de speelvoorziening waarvoor je een aanvraag doet voldoet aan de volgende punten: 

  • Is de speeltuin of natuurspeeltuin vrij toegankelijk, bespeelbaar en veilig voor kinderen met én zonder beperking? Zie de website van LOS (voorheen NUSO): Algemene Inkoop Voorwaarden - NUSO en bijbehorende leverancierslijst. We steunen aanvragen voor speeltuinen die voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid en bespeelbaarheid van het SamenSpeelNetwerk. Lees de tips voor het maken van een ontwerp voor een inclusieve speeltuin.
  • Zijn kinderen betrokken bij de opzet en/of uitvoering van het project? Wij verwachten hiervan een korte toelichting in het projectplan, bijvoorbeeld met een fotoverslag van het proces of tekeningen van de kinderen;
  • De speelvoorziening moet minimaal vijf jaar in gebruik blijven. Is voor deze periode aantoonbaar geld gereserveerd voor onderhoud en vervanging van de speeltoestellen? 
  • Is de speelplek echt een aanvulling op de bestaande speelmogelijkheden in de buurt? 

 Dit steunen wij niet: 

  • Speeltuinen die primair een onderwijs-, sport- of cultureel karakter hebben;
  • Speeltuinen waarbij de aanvrager geen eigenaar van de grond is of niet beschikt over een huur- of gebruikersovereenkomst;
  • Speeltuinen die niet in een woonwijk liggen;  
  • Projecten die niet voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltuinen en aan de richtlijnen van het SamenSpeelNetwerk voor toegankelijkheid en bespeelbaarheid. 

Aanvullende informatie

Veel informatie en tips zijn te vinden op de volgende websites:  

Daarnaast heeft het SamenSpeelNetwerk een informatielijn waar gezinnen, organisaties, zorgprofessionals en anderen terecht kunnen met al hun vragen over inclusieve speeltuinen en samen spelen. Deze is zowel per mail als met een contactformulier te bereiken. Bellen kan ook: 085 020 36 20.