Mens & Maatschappij Eigen mogelijkheden ontdekken

VSBfonds wil dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent onderdeel zijn van een groter geheel, een plek hebben, erkenning krijgen, jezelf ontwikkelen en met je talenten een bijdrage leveren aan de samenleving. Om deze reden geven wij financiële steun aan projecten die kinderen en jongeren in achterstandssituaties bewust maken van hun eigen talenten en vaardigheden. Zo’n project bestaat vaak uit het leren van specifieke vaardigheden om hun mogelijkheden te vergroten, denk bijvoorbeeld aan een sollicitatietraining.

VSBfonds steunt JINC Lelystad

Wij beoordelen jouw aanvraag op de volgende criteria:

  • Behoefte: kun je als aanvrager aantonen dat er behoefte is aan dit project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering? 
  • Kwaliteit: in welke mate sluit je project aan bij het beleid van VSBfonds? Denk hierbij aan de onderbouwing van de toegepaste aanpak, mate van concrete activiteiten en meten van resultaten.
  • Kennis & kunde: heb je als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heb je kennis van de doelgroep, is er een breed (financieel) draagvlak en is er sprake van financiële duurzaamheid voor het project? 

Dit steunen wij wel:

  • Kennismaking met verschillende rolmodellen of beroepen;
  • Ondersteuning vrijwilligers, zoals: een training voor een nieuwe activiteit of om om te leren gaan met een nieuwe doelgroep.

Deze projecten steunen wij niet:

  • Projecten die uitsluitend uit huiswerkbegeleiding bestaan;
  • Projecten die als doel hebben jongeren te begeleiden naar betaald werk;
  • Basistraining van vrijwilligers (om te kunnen starten met vrijwilligerswerk).