Mens & Maatschappij Eigen mogelijkheden ontdekken en vaardigheden ontwikkelen

VSBfonds ziet een samenleving voor zich waaraan iedereen kan meedoen en niemand aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent dat je je onderdeel voelt van een groter geheel, een plek hebt, erkenning krijgt, jezelf ontwikkelt en met je talenten zelf een eigen bijdrage levert aan de maatschappij 

Eigen mogelijkheden ontdekken 

Wij geven financiële steun aan projecten die mensen stimuleren om hun talenten te ontdekken. Inzicht in eigen kunnen helpt om je een positief beeld te vormen over waar je goed in bent en hoe je van betekenis kunt zijn voor anderen. 

Vaardigheden ontwikkelen 

Om mee te kunnen doen aan de samenleving, heb je vaardigheden nodig. Denk bijvoorbeeld aan je niet uit het veld laten slaan door tegenslag of aan naar je eigen gedrag kijken en dat bijstellen als de situatie daar om vraagt. Of aan goed met verschillende mensen om kunnen gaan.  

Wij steunen projecten waarbij mensen doelgericht aan de slag gaan om inzicht te krijgen in hun eigen kunnen en om vaardigheden te ontwikkelen en verbeteren. Contact leggen met mensen die kunnen helpen, die een voorbeeld zijn; oefenen in een veilige omgeving waarin je fouten mag maken en succes kunt ervaren; dit zijn allemaal zaken die daarbij helpen.  

Deelnemers 

We kijken uit naar projecten die zich richten op mensen voor wie weten wat je kunt, niet vanzelfsprekend is. En die in hun leven drempels ervaren om vaardigheden te ontwikkelen. Zij kunnen een extra steuntje in de rug gebruiken.  

Wij letten bij de beoordeling van het project in ieder geval op de volgende punten:

 • Behoefte: kun je aantonen dat er behoefte is aan het project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering? 
 • Kwaliteit: is de aanpak concreet, onderbouwd en helder beschreven? Is er aandacht voor het meten van resultaten? 
 • Kennis & kunde: ben je onderdeel van de beoogde doelgroep, of heb je sympathie voor of ervaring met de beoogde deelnemers? Heb je ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van (soortgelijke) projecten? 
 • Financieel: zijn kosten en baten met elkaar in verhouding? Zijn er andere financiers bij het project betrokken?    

Dit steunen wij wel:

Projecten die mensen helpen:

 • zich bewust te worden van eigen kunnen en eigen mogelijkheden;
 • om motivatie uit zichzelf te halen om zich te ontwikkelen;
 • helpen gericht hun vaardigheden te ontwikkelen. Onderdeel van het project kan zijn dat deelnemers eerst ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn;
 • mediawijzer te worden. Met ‘mediawijsheid’ bedoelen we dat deelnemers leren wat de invloed van social media kan zijn. Of hoe je nepnieuws kunt herkennen. Of dat berichtgeving in kranten en op tv zelden neutraal is.

Dit steunen wij niet:

 • De ontwikkeling van lespakketten zonder dat scholen hier aantoonbaar behoefte aan hebben, erbij betrokken zijn en afspraken hebben gemaakt over afname;
 • Projecten die uitsluitend bestaan uit huiswerkbegeleiding of taalles. We staan wel open voor dit soort initiatieven als deelnemers daarbij ook ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en de motivatie uit zichzelf leren halen om zich te ontwikkelen;
 • Projecten die zich uitsluitend richten op begeleiding naar betaald werk. We staan wel open voor initiatieven die mensen helpen om vaardigheden en motivatie te ontwikkelen voor een betere kans op de arbeidsmarkt; 
 • Reguliere dagbesteding.