Locatie: Utrecht
Datum: 22-9-2022
Bereik: 1000 kinderen per jaar
Classificatie: Vaardigheden ontwikkelen
Donatie: € 20.000,-

Vreedzaam Utrecht: De Grondwet is jarig

Met diverse partners wil Vreedzaam Utrecht een interactieve, toegankelijke tool ontwikkelen waarmee kinderen leren over het belang van de Grondwet. De tool onderzoekt ook wat de deelnemer zelf het belangrijkste onderdeel van de Grondwet vindt en waarom. De tool kan zelfstandig in worden gezet, thuis met ouders, op school en in de wijk.
Stichting Vreedzaam Utrecht wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot democratisch burger. Dit houdt in dat kinderen leren op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen, constructief conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap en een open houding aannemen tegenover verschillen tussen mensen.

www.stichtingvreedzaam.nl