Mens & Maatschappij Samen leven in de buurt

We wonen allemaal in een buurt of wijk, maar hebben vaak niet veel contact met buurtgenoten. Het kennen van je buren is binnen onze individualistische leefstijl niet meer vanzelfsprekend. Omzien naar elkaar en het samen organiseren van voorzieningen voor buurtgenoten in een kwetsbare situatie al helemaal niet.  

VSBfonds geeft financiële steun aan projecten die mensen met verschillende achtergronden helpen om elkaar in de buurt vaker te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die verschillen in leeftijd, gezondheid of cultuur. We ondersteunen ook projecten waarbij een groep buurtbewoners zich langdurig of meer georganiseerd wil inzetten voor de leefbaarheid van een buurt. 

Wil je mensen met elkaar in contact te brengen om andere redenen dan samen leven in de buurt? Kijk dan eens bij Anderen Ontmoeten 

Wij letten bij de beoordeling van het project in ieder geval op de volgende punten:  

 • Behoefte: kun je aantonen dat er behoefte is aan het project? Zijn de buurtbewoners  betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?   
 • Toegankelijkheid: zijn de activiteiten uitnodigend voor alle buurtbewoners? 
 • Kwaliteit: is de aanpak concreet, onderbouwd en helder beschreven? Is er aandacht voor het meten van resultaten?  
 • Kennis & kunde: ben je onderdeel van de beoogde doelgroep, of heb je sympathie voor of ervaring met de beoogde deelnemers? Heb je ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van soortgelijke projecten?  
 • Financieel: zijn kosten en baten met elkaar in verhouding? Zijn er andere financiers bij het project betrokken? Besteed je aandacht aan financiële duurzaamheid? 

Dit steunen wij wel: 

 • Initiatieven in wijken waar er een duidelijke aanleiding is voor een achterstand in of afname van buurtbewoners die naar elkaar omkijken en elkaar helpen;
 • Activiteiten die mogelijk maken dat er een langdurige verbinding tussen mensen ontstaat en zich onderlinge relaties ontwikkelen tussen mensen. Denk aan het uitbreiden van het netwerk van mensen;
 • We vinden het een pré als mensen zich samen inzetten voor de buurt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de boodschappendienst om buren te helpen, met regelmaat voor de buurt koken of aan een community art project;
 • Een real-life ontmoeting tussen mensen die elkaar kennen via een online platform.

Dit steunen wij niet:

 • Projecten waarbij mensen elkaar maar één keer ontmoeten; 
 • Projecten voor ouderen die in zorginstellingen wonen. Projecten voor zelfstandig wonende ouderen komen wel in aanmerking;  
 • Technische realisatie van een online platform.