Locatie: Eindhoven
Datum: 1-5-2023
Bereik: 120 deelnemers per jaar
Classificatie: Samen leven in de buurt
Donatie: € 28.500,-

De Huiskamer voor Vluchtelingen in hartje Eindhoven is een ontmoeting- en activiteitencentrum voor
kwetsbare vluchtelingen die in afwachting zijn van het toekennen van een verblijfsdocument. Er vinden
allerlei activiteiten plaats in samenspraak met en ondersteund door vrijwilligers en buurtbewoners, zoals fietsherstel, Nederlandse les, naailes, kookles.

Als je vluchteling bent en (nog) geen recht hebt op een verblijfsvergunning, leef je in een isolement. Je mag
niet naar school en je mag niet werken. Je bent verstoken van allerlei maatschappelijke voorzieningen. Je
bent veroordeeld tot niets doen. Je leven staat stil. Met de Huiskamer krijgen mensen een veilige
plek. Een unieke plek in hartje Eindhoven, waar ze tot rust kunnen komen, ondersteund worden
maar ook waar ze uitgedaagd worden op creatief en sociaal vlak. Zo wordt bijgedragen aan de zelfredzaamheid van de bezoekers en krijgen zij de mogelijkheid om zelfstandig contacten in Nederland op te bouwen. De Huiskamer is naast een ontmoetingsplek voor vluchtelingen ook een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Vluchtelingen ondernemen samen met buurtbewoners activiteiten. Daarnaast zien buurtbewoners de Huiskamer ook als sociale ontmoetingsplek. Het aanbod sluit zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de vluchtelingen.

Lees ook het interview met Sjaak Huijser, initiatiefnemer van De Huiskamer.