Locatie: Den Haag
Datum: 1-1-0001
Bereik: 1000 bezoekers
Classificatie: Samen leven in de buurt
Donatie: € 50.000,-

Lichtpuntjes van Mariahoeve is onstaan via een groep vrouwen uit de wijk. Deze vrouwen voerden als
vrijwilliger diverse kinderactiviteiten uit, ze kookten voor de wijk en ondersteunden met het verspreiden van
ingezamelde kleding, drogisterijartikelen en speelgoed. Door sterke inbedding in de wijk Mariahoeve werd snel duidelijk wat nodig is voor groepen die niet kunnen meedoen aan de samenleving. Dit
komt vooral omdat het team voor voor groot deel bestaat uit vrouwen die ook zelf tot de deze
(doel)groep behoren. Tijdens de coronaperiode werd ontdekt hoe fijn mensen het vinden om in hun eigen directe woonomgeving zelf steun te bieden en ondersteuning te ontvangen. Waar welzijnsinstanties hun werk niet meer konden doen, gingen het team van bewoners door. Door de activiteiten en zichtbaarheid in de wijk groeide het netwerk van bewoners en vrijwilligers. De onderlinge verbondenheid en de hechtheid in het bestaande team groeide mee. Door het opzetten van het Familiecentrum kan het initiatief duurzaam verankeren in de wijk

Het Familiecentrum biedt een steunnetwerk om de verbinding en sociale cohesie tussen de wijkbewoners te versterken en onderlinge betrokkenheid te vergroten. Door deze centrale plek krijgen wijkbewoners de kans een eigen sociale wijkonderneming te starten. Hiermee worden armoede en sociale eenzaamheid in de wijk verlicht.

www.lichtpuntjesvanmariahoeve.nl