Mens & Maatschappij Anderen ontmoeten

VSBfonds steunt projecten waarin mensen met verschillende perspectieven, geschiedenissen en achtergronden elkaar ontmoeten. Dit soort ontmoetingen draagt bij aan het vermogen om je in een ander te verplaatsen en mensen die anders zijn en anders leven dan jijzelf beter te begrijpen. Soms is dit een eerste stap op weg naar het verminderen of bijstellen van vooroordelen. Deze ontmoetingen kunnen mensen helpen om in verschillende sociale omgevingen tot je recht te komen, omdat je andere omgangsvormen en andere taal leert gebruiken.  

VSBfonds steunt TaalOnderonsjes

Wij letten bij de beoordeling van het project in ieder geval op de volgende punten:  

  • Behoefte: kun je aantonen dat er behoefte is aan het project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering? 
  • Kwaliteit: is de aanpak concreet, onderbouwd en helder beschreven? Is er aandacht voor het meten van resultaten? 
  • Kennis & kunde: ben je onderdeel van de beoogde doelgroep, of heb je sympathie voor of ervaring met de beoogde deelnemers? Heb je ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van (soortgelijke) projecten? 
  • Financieel: zijn kosten en baten met elkaar in verhouding? Zijn er andere financiers bij het project betrokken? 

Dit steunen wij wel:

  • Projecten die mensen helpen verschillende sociale netwerken op te bouwen of te versterken. Het gaat ons daarbij om mensen die niet vanzelfsprekend een divers sociaal netwerk hebben en die extra hulp kunnen gebruikenbij de ontwikkeling daarvan. 

Dit steunen wij niet:

  • De ontwikkeling van lespakketten zonder dat scholen hier aantoonbaar behoefte aan hebben, erbij betrokken zijn en afspraken hebben gemaakt over afname; 
  • De technische realisatie van een online platform voor ontmoeting. 

Wil je mensen met elkaar in contact te brengen om samen iets te betekenen voor de buurt? Kijk dan eens bij Samen leven in de buurt’.