Locatie: Landelijk
Datum: 1-3-2023
Bereik: 10000 deelnemers aan de tafels
Classificatie: Vooroordelen en discriminatie tegengaan
Donatie: € 100.000,-

De Keti Koti Tafel is een inspirerende ontmoeting tussen zwarte en witte mensen. Door het uitwisselen van persoonlijke ervaringen wordt bewustzijn gecreëerd voor de hedendaagse gevolgen van slavernij. Daarnaast worden gesprekspartners van verschillende kleur met elkaar verbonden en wordt handelingsperspectief geboden om bij te dragen aan heling van de schade.

De organisatie zoekt actief verbinding in en met de buurt, de Keti Koti Tafel is de spin in het web tussen de lokale organisatie van de tafel. De organisatie bestaat uit bewoners die meedenken over de thematiek in hun buurt en hoe slavernij doorwerkt in het heden, vrijwilligers die helpen bij de productie en mensen die hun ervaringen doorvertellen. De Tafel vindt op steeds meer plekken in Nederland plaats, waardoor de fysieke afstand om deel te nemen kleiner wordt.

De komende jaren wil Keti Kotu Tafel meer handvatten bieden om te het werken aan gelijkheid. Dit doen ze voor mensen die zijn opgestaan tegen racisme, voor degenen die dit al decennia doen, voor degene die het bestrijden van discriminatie en institutioneel racisme tot een speerpunt maken en voor diegene die zich openstellen om hun eigen rol werkelijk te zien. 

Beeld: Keti Koti Tafel in het Amsterdam Museum 2021 I fotograaf: Jacob van Vliet