Mens & Maatschappij Ontmoetingsplekken: dorps- en buurthuizen

VSBfonds gelooft in sterke buurten en wijken waar veel gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. Dorps- en buurthuizen, ook wel gemeenschapshuizen genoemd, zijn ontmoetingsplekken waar het verenigingsleven plaatsvindt en waar mensen mee doen aan activiteiten. We vinden het belangrijk dat mensen uit de wijk of buurt elkaar daar kunnen ontmoeten. Daarom geven wij financiële steun voor de ontwikkeling van deze ontmoetingsplekken. 

Wij letten bij de beoordeling van het project in ieder geval op de volgende punten:  

  • Behoefte: kun je aantonen dat er behoefte is aan het project? Zijn de gebruikers betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?   
  • Toegankelijkheid: is het pand toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking? Is of blijft het dorps- of buurthuis uitnodigend voor alle buurtbewoners? Wij stellen soms als voorwaarde dat je een toegankelijkheidstoets laat uitvoeren door een gespecialiseerd adviesbureau en de aanbevelingen overneemt in je plan.
  • Kwaliteit: is de aanpak concreet, onderbouwd en helder beschreven? En is er aandacht voor het meten van resultaten? 
  • Kennis & kunde: ben je onderdeel van de beoogde doelgroep, of heb je sympathie voor of ervaring met de beoogde deelnemers? Heb je ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van (soortgelijke) projecten? Besteed je aandacht aan diversiteit en ondernemerschap?
  • Financieel: zijn kosten en baten met elkaar in verhouding? Zijn er andere financiers bij het project betrokken? Besteed je aandacht aan financiële duurzaamheid? 

Dit steunen wij wel: 

  • Inrichting van het pand waarvan je als aanvrager eigenaar bent of waar je een huurovereenkomst voor hebt;
  • Nieuwbouw, verbouwing, uitbreiding of renovatie van het pand waarvan je als aanvrager eigenaar bent. 

Dit steunen wij niet: 

  • Reguliere activiteiten die worden georganiseerd in het dorps- of buurthuis; 
  • Projecten waarbij er geen dekkende exploitatiebegroting is voor de periode ná de realisatie van het project.

Aanvullende informatie 

Veelgestelde vragen 

Lees de antwoorden op veel gestelde vragen over ons donatiebeleid voor dorps- en buurthuizen.