Toegankelijkheidstoets

‘Iedereen doet mee’ is ons motto. Dat geldt ook voor de bezoekers van dorps- en buurthuizen en culturele instellingen. Toch zijn er soms fysieke belemmeringen die dit verhinderen waardoor mensen met een beperking geen goede toegang hebben tot een voorziening.

In de praktijk blijkt deze toegankelijkheid voor iedereen vaak moeilijker te realiseren dan gedacht. Een accommodatie heeft bijvoorbeeld een gehandicaptentoilet terwijl de entree van het gebouw niet toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. Een toegankelijkheidsadvies kan je helpen. In onderstaande video zie je hoe deze toets in zijn werk gaat. Onder de video lees je meer over de te volgen procedure.

Procedure toegankelijkheidstoetsing

Als je een aanvraag indient bij VSBfonds voor een verbouwing, nieuwbouw of renovatie, dan beoordelen wij of je aanvraag in aanmerking komt voor een donatie. Is dat het geval, dan laten wij soms een toegankelijkheidstoets uitvoeren door PBTconsult. De kosten nemen wij voor onze rekening.  

Als wij je aanvraag honoreren en je onze donatie accepteert, dan stem je ermee in dat wij jullie gegevens en de eindrapportage delen met deze organisatie. Deze voorwaarde geldt uitsluitend voor aanvragen boven € 20.000 en als de aanvragende organisatie de eigenaar is van het pand waar de aanvraag betrekking op heeft.  

Als de (nieuwbouw)plannen nog zodanig in ontwikkeling zijn dat nog geen toegankelijkheidstoetsing kan worden uitgevoerd, dan kun je dit aangeven en toelichten bij de aanvraag. Wanneer wij het adviesrapport hebben ontvangen, nemen wij contact met je op om de inhoud daarvan met jullie te bespreken. 

Wat is integraal toegankelijk?

Een voorziening is integraal toegankelijk als deze voldoet aan de volgende drie aspecten van de Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITS): 

  • Bereikbaarheid: kun je vanaf de openbare weg bij het gebouw komen? Hoe is de toegangsroute op het terrein. Is er een routeaanduiding? Zijn er hellingbanen voor de overbrugging van hoogteverschillen? 
  • Betreedbaarheid: kun je het gebouw of onderdelen daarvan binnenkomen? Is de entree geschikt voor rolstoelen, is het toilet toegankelijk voor rolstoelen e.d.? 
  • Bruikbaarheid: kun je gebruik maken van de diensten op het terrein of in de gebouwen? Zijn er voldoende geschikte hulpmiddelen in het gebouw, zoals een lift van voldoende afmetingen en goed toegankelijk gehandicaptentoilet e.d.? 

De Integrale Toegankelijkheid Standaard is opgesteld door PBTconsult. Dit adviesbureau kijkt verder dan het gebouw alleen. Niet alleen het gebouw, maar ook de omgeving kan inspelen op de verschillende behoeften van een grote groep gebruikers, waaronder mensen met beperkingen. 

Extra informatie

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de handleiding 'Dorpshuis zonder drempels'.