Locatie: Wateringen
Datum: 3-10-2022
Bereik: 1000 bezoekers per jaar
Classificatie: Ontmoetingsplekken
Donatie: € 42.500,-

Bibliotheek Wateringen

Bibliotheek Wateringen realiseert samen met partners een ontmoetingsplek voor kinderen en hun ouders en jongeren. De plek zal ook worden gebruikt door andere doelgroepen op basis van de behoeften en wensen van de inwoners van Wateringen. Met deze ontmoetingsplek wordt ontmoeting gestimuleerd, eenzaamheid voorkomen en worden ouders betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en bevordert kansengelijkheid.
Doordat mensen elkaar ontmoeten ontstaat meer samenhang en wordt de drempel voor mensen lager om elkaar te benaderen. Hierdoor wordt de samenleving in Wateringen versterkt en wordt op een positieve manier bijgedragen aan het bevorderen van kansengelijkheid.