Mens & Maatschappij Inzet van vrijwilligers

Vrijwilligerswerk wordt wel het cement van de samenleving genoemd. Heel veel mensen in ons land zetten zich vrijwillig in voor hun buurt, wijk of dorp. Ze nodigen anderen uit mee te doen in de samenleving en brengen mensen bij elkaar die misschien langs elkaar heen leven 

Vrijwilligerswerk doen levert mensen welzijn, zingeving en zelfredzaamheid op. Vaak leren vrijwilligers ook nieuwe vaardigheden, vergroten ze hun netwerk en kansen op betaald werk. Dit zijn voor VSBfonds allemaal goede redenen om initiatieven te steunen die vrijwilligers helpen hun werk in een sociaal-maatschappelijk project beter te vervullen.  

Wij ondersteunen organisaties bij het werven, binden en trainen van vrijwilligers.  

We ondersteunen alleen versterking van vrijwilligerswerk bij organisaties waarvan de doelen en activiteiten aansluiten bij onze doelen: de ontwikkeling van mensen en van buurten.  

Bij de beoordeling van het project kijken wij naar de volgende punten: 

  • Behoefte: kun je aantonen dat er behoefte is aan het project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?  
  • Kwaliteit: is de aanpak concreet, onderbouwd en helder beschreven? Is er aandacht voor het meten van resultaten? 
  • Kennis & kunde: ben je onderdeel van de beoogde doelgroep, of heb je sympathie voor of ervaring met de beoogde deelnemers? Heb je ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van (soortgelijke) projecten? 
  • Financieel: zijn kosten en baten met elkaar in verhouding? Zijn er andere financiers bij het project betrokken?    

Dit steunen wij wel: 

  • Ontwikkeling en uitvoering van een plan voor werving en behoud van vrijwilligers; 
  • Trainingen voor een nieuwe activiteit;
  • Trainingen voor het omgaan met een nieuwe doelgroep. 

Dit steunen wij niet: 

  • Basistraining van vrijwilligers om te kunnen starten met het vrijwilligerswerk.