Mens & Maatschappij Vooroordelen en discriminatie tegengaan

VSBfonds gelooft in een diverse samenleving, met dezelfde kansen voor iedereen. Vooroordelen en discriminatie staan daarbij soms in de weg. Wij steunen projecten die tot doel hebben vooroordelen en discriminatie te verminderen of tegen te gaan. Mensen die deelnemen aan deze projecten worden zich bewust van vormen van generalisering, stereotypering en vooroordelen. En van de impact daarvan op anderen. Ze leren manieren om bij zichzelf vooroordelen te herkennen en deze bij te stellen. De doelgroepen voor deze projecten zijn mensen die vooroordelen hebben én mensen waarover vooroordelen zijn.  

Wij letten bij de beoordeling van het project in ieder geval op de volgende punten:  

  • Behoefte: kun je aantonen dat er behoefte is aan het project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?  
  • Kwaliteit: is de aanpak concreet, onderbouwd en helder beschreven? Is er aandacht voor het meten van resultaten?
  • Kennis & kunde: ben je onderdeel van de beoogde doelgroep, of heb je sympathie voor of ervaring met de beoogde deelnemers? Heb je ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van (soortgelijke) projecten?
  • Financieel: zijn kosten en baten met elkaar in verhouding? Zijn er andere financiers bij het project betrokken?    

Dit steunen wij wel:

  • Projecten die mensen helpen zich bewust te worden van hun eigen beeldvorming over anderen; 
  • Projecten die vooroordelen tegen gaan. Bijvoorbeeld doordat deze inzetten op het veranderen van hoe je met elkaar omgaat. Of omdat deze deelnemers helpen hun inlevingsvermogen te vergroten.

Dit steunen wij niet:

  • De ontwikkeling van lespakketten zonder dat scholen hier aantoonbaar behoefte aan hebben, erbij betrokken zijn en afspraken hebben gemaakt over afname.

Beeld: Keti Koti Tafel in het Rijksmuseum 2023 | fotograaf Jakob van Vliet