Mens & Maatschappij Vooroordelen wegnemen

VSBfonds gelooft in een diverse samenleving. Wij geven financiële steun aan projecten die mensen vaardigheden leren om beter om te gaan met generalisering, stereotypering en vooroordelen, zodat ze vooroordelen leren nuanceren en discriminatie tegen gaan. De doelgroepen voor projecten zijn mensen die vooroordelen hebben en mensen waarover vooroordelen zijn.

VSBfonds steunt de Power Academy

Wij beoordelen jouw aanvraag op de volgende criteria:

  • Behoefte: kun je als aanvrager aantonen dat er behoefte is aan dit project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering? 
  • Kwaliteit: in welke mate sluit je project aan bij het beleid van VSBfonds? Denk aan onderbouwing van de toegepaste aanpak, mate van concrete activiteiten en meten van resultaten.
  • Kennis & kunde: heb je als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heb je kennis van de doelgroep, is er een breed (financieel) draagvlak en is er sprake van financiële duurzaamheid voor het project? 

Dit steunen wij wel:

  • Projecten waardoor mensen hun oordeel over anderen bij kunnen stellen, bijvoorbeeld door dialoogbijeenkomsten, kennismaking en kennisuitwisseling
  • Projecten op het gebied van vooroordelen en mediawijsheid
  • Ondersteuning vrijwilligers, zoals: een training voor een nieuwe activiteit of om leren gaan met een nieuwe doelgroep

Deze projecten steunen wij niet:

  • Campagnes
  • Basistraining van vrijwilligers (om te kunnen starten met het vrijwilligerswerk)