Kunst & Cultuur Aanpassingen vrijwilligersbeleid

Ben je op zoek naar financiering voor aanpassing van het vrijwilligersbeleid met als doel ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden mogelijk maken? Of verbetering van de toegankelijkheid van het aanbod van je organisatie? Een aanpassing in het vrijwilligersbeleid kan zijn dat je een meer divers vrijwilligersbestand wilt opbouwen om nieuwe groepen bezoekers aan je organisatie te binden.

VSBfonds steunt de Schoolschrijver

Houd rekening met onderstaande criteria:

  • Ontmoeten: zorgt de aanpassing voor nieuwe of meer ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden? Zorgt de ontmoeting er bijvoorbeeld voor dat mensen meer over elkaar te weten komen of gestimuleerd worden om nieuwe contacten te leggen? 
  • Verrijken: vinden door de aanpassingen andere of beter uitgevoerde activiteiten plaats?    
  • Toegang tot: zorgt de aanpassing ervoor dat nieuwe doelgroepen zich met de instelling kunnen identificeren? Voelen nieuwe doelgroepen zich gastvrij onthaald? Is ook gedacht aan mensen met een beperking of een kleine portemonnee?     

 Waar letten we nog meer op?  

  • Hoe leiden de verbeteringen in het vrijwilligersbeleid tot meer en beter toegeruste vrijwilligers voor bovengenoemde doelen 

Doe nu de Quickscan!

Deze scan geeft een indicatief antwoord of je een aanvraag kunt doen.