Kunst & Cultuur Vergroten fysieke en sociale toegankelijkheid

Ben je op zoek naar financiering van VSBfonds voor aanpassingen aan het gebouw of terrein van jouw instelling? Aanpassingen die ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden mogelijk maken en de toegankelijkheid verbeteren? Denk aan het inrichten van een ontmoetingsplek bij de herinrichting van een museum, of aan het aanpassen van een festivalterrein waardoor mensen met een beperking het festival ook kunnen bezoeken. 

Houd rekening met de volgende criteria:

  • Ontmoeten: zorgen de aanpassingen aan het gebouw of terrein voor meer, of betere ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden? Zorgt de ontmoeting er bijvoorbeeld voor dat mensen meer over elkaar te weten komen of gestimuleerd worden om nieuwe contacten te leggen? 
  • Verrijken: Vinden door de aanpassingen meer, of beter uitgevoerde activiteiten plaats? 
  • Toegang tot: Hoe zorg je met de aanpassing dat iedereen zich welkom voelt? En dat iedereen, met of zonder beperking, jouw gebouw of terrein kan bezoeken? 

Wat ondersteunen we niet: 

  • verbouwingen en bouwkosten
  • herinrichtingen met als doel algemene verbeteringen van het gebouw of terrein

Doe nu de Quickscan!

Deze scan geeft een indicatief antwoord of je een aanvraag kunt doen.