Kunst & Cultuur Kunstbeoefening in de vrije tijd

Ongeveer de helft van alle Nederlanders beoefent een kunstvorm in hun vrije tijd. Denk aan creatief schrijven, zang-, dans-, hip-hop-, theater- en vormen van nieuwe media. 

Beeld: Jay Vida @jurruberti

Actief bezig zijn met cultuur maakt je nieuwsgierig naar een ander en helpt je om je in te leven in de wereld om je heen. Met en voor elkaar met cultuur bezig zijn, kan ook zorgen voor onderlinge verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden. Vanwege de verrijkende en verbindende werking van kunstbeoefening in de vrije tijd steunt VSBfonds graag dit soort projecten.  

Ben je op zoek naar financiering van VSBfonds voor een project gericht op kunstbeoefening in de vrije tijd? Daarvoor zijn twee aanvraagmogelijkheden, de amateurkunstimpuls en een reguliere aanvraag.

Amateurkunstimpuls

Heb je maximaal €2000 nodig voor een amateurkunstproject? Dan kom je misschien in aanmerking voor de Amateurkunstimpuls. Bekijk de criteria om te zien of je aanmerking kunt komen


Reguliere aanvraag

Ben je op zoek naar financiering van VSBfonds voor een regulier project gericht op kunstbeoefening in de vrije tijd?

Houd dan rekening met de volgende criteria: 

  • Ontmoeten: zorg je met dit project voor nieuwe of meer ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden? Zorgt de ontmoeting er bijvoorbeeld voor dat mensen meer over elkaar te weten komen of gestimuleerd worden om nieuwe contacten te leggen?
  • Verrijken: ontwikkelen mensen zich door dit project op artistiek vlak? Ontdekken ze hun talenten of ontwikkelen ze technische vaardigheden? Doen ze nieuwe ideeën op die ze aan het denken zetten?   
  • Toegang tot: zorg je met het aanbod dat nieuwe doelgroepen zich ermee kunnen identificeren? Voelen nieuwe doelgroepen zich gastvrij onthaald? Is ook gedacht aan mensen met een beperking of een kleine portemonnee?     

Daarnaast kijken we bij projecten gericht op kunstbeoefening in de vrije tijd of het een buitengewone activiteit is waarbij mensen iets gaan doen dat voor hen nieuw is en gericht is op een presentatie voor publiek. 

Wat ondersteunen we niet:

  • projecten met als doel de aanschaf van materialen zoals de aankoop van uniformen, of de dekking van exploitatiekosten, zoals de kosten voor de ruimte van de reguliere repetities of de vaste salariskosten van de dirigent
  • projecten gericht op cursusaanbod

Doe nu de Quickscan!

Deze scan geeft een indicatief antwoord of je een reguliere aanvraag kunt doen.