Kunst & Cultuur Kunstbeoefening in de vrije tijd

Ongeveer de helft van alle Nederlanders beoefent een kunstvorm in hun vrije tijd. Denk aan creatief schrijven, zang-, dans-, hip-hop-, theater- en vormen van nieuwe media. 

VSBfonds steunt Club Corrosia in Almere

Actief bezig zijn met cultuur maakt je nieuwsgierig naar een ander en helpt je om je in te leven in de wereld om je heen. Met en voor elkaar met cultuur bezig zijn, kan ook zorgen voor onderlinge verbinding tussen mensen met verschillende achtergronden. Vanwege de verrijkende en verbindende werking van kunstbeoefening in de vrije tijd steunt VSBfonds graag dit soort projecten.  

Ben je op zoek naar financiering van VSBfonds voor een project gericht op kunstbeoefening in de vrije tijd?

Houd dan rekening met de volgende criteria: 

  • Verbinden: zorg je met dit project voor nieuwe of meer ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden? Denk aan verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, gezondheid, fysieke of mentale mogelijkheden, sekse, sexuele geaardheid, geloofsovertuiging of cultuur. Zorgt de ontmoeting er bijvoorbeeld voor dat mensen meer over elkaar te weten komen of gestimuleerd worden om nieuwe contacten te leggen?
  • Verrijken: ontwikkelen mensen zich door dit project op artistiek vlak? Ontdekken ze hun talenten of ontwikkelen ze technische vaardigheden? Doen ze nieuwe ideeën op die ze aan het denken zetten?   
  • Toegang tot: zorg je met het aanbod dat nieuwe doelgroepen zich ermee kunnen identificeren? Voelen nieuwe doelgroepen zich gastvrij onthaald? Is ook gedacht aan mensen met een beperking of een kleine portemonnee?     

Daarnaast kijken we bij projecten gericht op kunstbeoefening in de vrije tijd of het een buitengewone activiteit is waarbij mensen iets gaan doen dat voor hen nieuw is en gericht is op een presentatie voor publiek. 

Wat ondersteunen we niet:

  • projecten met als doel de aanschaf van materialen zoals de aankoop van uniformen, of de dekking van exploitatiekosten, zoals de kosten voor de ruimte van de reguliere repetities of de vaste salariskosten van de dirigent
  • projecten gericht op cursusaanbod

Behandeling aanvragen tot eind 2022

VSBfonds vindt het juist voor amateurkunstverenigingen belangrijk dat ze weer kunnen starten en samenkomen na de lastige coronaperiode. Daarom laten we tijdens de behandeling van amateurkunstaanvragen onderstaande criteria minder meewegen in de beoordeling van projecten die gerealiseerd worden vóór 31 december 2022.  

  • Het is niet langer vereist dat het project gericht moet zijn op ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden (verbinden). 
  • Het is niet vereist om nieuwe doelgroepen aan te spreken.  
  • En er hoeft geen sprake te zijn van een presentatiemoment of een buitengewone samenwerking. 

Daarnaast vinden we het een pluspunt als een vereniging een boost weet te geven aan het behouden en werven van deelnemers en leden. Neem voordat je een aanvraag indient, contact op met onze regioadviseurs om de mogelijkheden voor ondersteuning van je plan te bespreken.   

Lees ook: VSBfonds verlengt coulance toekenning donaties amateurkunst 

 

Doe nu de Quickscan!

Deze scan geeft een indicatief antwoord of je een aanvraag kunt doen.