Kunst & Cultuur Andere projecten

Staat jouw project niet bij de voorbeelden? En zet je je met jouw project in voor een sociale, creatieve en inclusieve samenleving?

VSBfonds steunt het project Haring & Hummus

Houd rekening met onderstaande criteria:

  • Verbinden: zorg je met dit project voor nieuwe of meer ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden? Denk aan verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, gezondheid, fysieke of mentale mogelijkheden, sekse, sexuele geaardheid, geloofsovertuiging of cultuur. Zorgt de ontmoeting er bijvoorbeeld voor dat mensen meer over elkaar te weten komen of gestimuleerd worden om nieuwe contacten te leggen? 
  • Verrijken: ontwikkelen mensen zich door dit project op artistiek vlak? Ontdekken ze hun talenten of ontwikkelen ze technische vaardigheden? Doen ze nieuwe ideeën op die ze aan het denken zetten?   
  • Toegang tot: zorg je met het aanbod dat nieuwe doelgroepen zich ermee kunnen identificeren? Voelen nieuwe doelgroepen zich gastvrij onthaald? Is ook gedacht aan mensen met een beperking of een kleine portemonnee?   
     
     

Neem bij twijfel contact op met adviseurs van VSBfonds 

Doe nu de Quickscan!

Deze scan geeft een indicatief antwoord of je een aanvraag kunt doen.