Kunst & Cultuur Cultuureducatie

Dankzij het aanbod van culturele instellingen komen kinderen en jongeren al van jongs af aan in aanraking met cultuur. Dit draagt vaak bij aan de ontwikkeling van een creatieve en onderzoekende houding. Cultuureducatie is nog niet voor alle kinderen en jongeren overal bereikbaar. Wij brengen hier graag verbetering in door cultuur-educatieve projecten te steunen. 

Ben je op zoek naar financiering van VSBfonds voor een cultuur-educatief project?

Houd dan rekening met de volgende criteria: 

  • Ontmoeten: zorg je met dit project voor nieuwe of meer ontmoetingen tussen kinderen of jongeren met verschillende achtergronden? Zorgt de ontmoeting er bijvoorbeeld voor dat kinderen meer over elkaar te weten komen of worden gestimuleerd om nieuwe contacten te leggen?
  • Verrijken: ontwikkelen kinderen of jongeren zich door dit project op artistiek vlak? Ontdekken ze hun talenten of ontwikkelen ze technische vaardigheden? Doen ze nieuwe ideeën op die ze aan het denken zetten?
  • Toegang tot: zorg je met het aanbod dat kinderen of jongeren zich ermee kunnen identificeren? Is ook gedacht aan kinderen en jongeren met een beperking of een kleine portemonnee?

Daarnaast kijken we bij cultureel educatieve projecten: 

  • of het aanbod is ontwikkeld vanuit de behoefte van de scholen en de leefwereld van de kinderen en jongeren
  • of kinderen en jongeren bij de totstandkoming van het project worden betrokken en hun inbreng kunnen leveren

Wat ondersteunen we niet:

  • educatieve projecten die enkel vanuit de behoefte van de instelling of de maker zijn opgezet

Doe nu de Quickscan!

Deze scan geeft een indicatief antwoord of je een aanvraag kunt doen.