Locatie: Maastricht
Datum: 1-10-2022
Bereik: 4.432
Classificatie: Cultuureducatie
Donatie: € 25.000,-

EXTENDED is een educatieprogramma van de Jan van Eyck Academie en Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur dat in samenwerking met scholen is ontwikkeld. Binnen dit programma gaan acht jongeren tussen de 14 en 20 jaar met verschillende achtergronden middels kunst aan de slag met maatschappelijke relevante thema’s, bijvoorbeeld duurzaamheid en inclusie. Zij ontwikkelen onder begeleiding projecten en koppelen dit terug naar programma’s onder schooltijd om hun eigen achterban te kunnen betrekken. Jongeren leren door EXTENDED hoe je de wereld kunt representeren en ze herkennen hoe deze door anderen wordt gerepresenteerd. Deze gevoeligheid vergroot hun weerbaarheid en maakt het mogelijk dat ze hun verantwoordelijkheid (leren) nemen. Door niet alleen de cognitieve benadering in te zetten wordt het project voor de jongeren tot een positieve ervaring die hen helpt zich prettiger te voelen en meer eigenwaarde te ontwikkelen.

Waarom ondersteunt VSBfonds dit project?
EXTENDED brengt jongeren van verschillende achtergronden bij elkaar om samen na te denken over maatschappelijk relevante onderwerpen. Hiermee stimuleert EXTENDED ontmoetingen tussen jongeren die elkaar buiten het project minder waarschijnlijk hadden ontmoet. Hun samenwerking maakt ze bewust van elkaars perspectieven op de onderwerpen waar ze aan werken. Dit moedigt de jongeren aan om kritisch na te denken over hun eigen denkbeelden en om zich open te stellen voor het gezichtspunt van een ander. Op deze manier maakt EXTENDED jongeren weerbaar in een samenleving waarin het maatschappelijke debat verhardt.