Ontwikkelruimte voor een inclusieve culturele sector

VSBfonds gelooft in een samenleving waarin iedereen de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en zich in te zetten om de samenleving te versterken. Een inclusieve, voor iedereen toegankelijke culturele sector is onmisbaar in zo’n samenleving. Daarom ondersteunen wij initiatieven van culturele instellingen en artistieke makers die nieuwe groepen mensen vertegenwoordigen en aantrekken. Mensen en initiatieven die nieuwe inzichten tonen, innovatieve aanpakken niet schuwen en culturele vernieuwing en vooruitgang blijven aanjagen.

Wij helpen instellingen en makers de verandering die zij hebben ingezet te versterken, uit te bouwen en te verduurzamen. Zodat hun activiteiten van blijvende, voortdurende waarde voor de samenleving kunnen zijn. Ook stimuleren wij samenwerkingen tussen instellingen en makers, zodat zij van elkaar leren en daarmee vernieuwing in de culturele sector stimuleren en bestendigen.

Voor wat?
VSBfonds geeft instellingen, makers en initiatiefnemers ruimte om zich verder te ontwikkelen. We ondersteunen instellingen die een inclusieve plek willen worden waar uiteenlopende groepen zich welkom, gekend en erkend voelen. Ook geven we de mogelijkheid om expertise in te huren die helpt om deze verandering vorm te geven. Of voor het doen van onderzoek naar verschillende publieksgroepen en hoe je die aan je verbindt.
Daarnaast ondersteunt VSBfonds initiatieven en ontwikkelingen die ruimte geven aan gedreven makers om hun vernieuwende aanpak te realiseren.

Voor wie?
We richten ons op culturele instellingen die zich vanuit een maatschappelijk bewustzijn verder willen ontwikkelen tot een plek die voor iedereen toegankelijk en van betekenis is. Deze instellingen gaan aan de slag met het veranderen van hun organisatie en vergroten daarmee hun betrokkenheid met de samenleving. Ook richten we ons op creatieve en verbindende makers, zoals kunstenaars, community leaders en collectieven, die werken vanuit gelijkwaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Door hun innovatieve benadering en verrijkende perspectieven maken zij een belangrijk verschil voor een inclusieve culturele sector.

Meer informatie
Wil je weten of jouw initiatief kans maakt op ondersteuning? Neem dan contact op met een van de programmamanagers Kunst & Cultuur:

Martine Consten: mconsten@vsbfonds.nl
Romy Jochems: rjochems@vsbfonds.nl


Bekijk projectvoorbeelden

Ben je benieuwd naar de instellingen of makers die wij eerder ondersteunden? Bekijk de voorbeelden en lees hoe deze initiatieven bijdragen aan een inclusieve culturele sector.