Veelgestelde vragen na mijn toekenning

 • Ik wil mijn studieplan wijzigen. Kan dat?

  Wil je iets veranderen aan je plan dat je ingediend hebt en waarvoor je een VSBfonds Beurs hebt toegekend gekregen? Neem dan altijd contact op met Nuffic.

  In principe kun je je plannen niet wijzigen. Dit heeft te maken met onze procedure en de manier van selecteren. Je bent namelijk geselecteerd op basis van het specifieke studieplan dat je ingediend hebt. Met een ander plan was je misschien niet geselecteerd. 
  Als het nieuwe plan bij dezelfde onderwijsinstellingen plaatsvindt en nog steeds goed binnen je aanvraag en je motivatie past, dan is een uitzondering misschien mogelijk. Dat wordt per geval beoordeeld.

  Een bijzonder geval is het wisselen van standplaats; soms wordt de mogelijkheid geboden om een onderdeel van een studie in een ander buitenland te doen. Als het onderdeel is van de buitenlandse opleiding, zal dat in de meeste gevallen akkoord zijn. Maar wij willen het uiteraard altijd weten! 

  Er is echter één uitzondering: als je besluit om een onderdeel van je buitenlandse studie in Nederland te gaan doen, kan dit gevolgen hebben voor het beursbedrag. VSBfonds Beurzen zijn immers alleen voor buitenlandse opleidingen bestemd.

 • Moet ik mijn beurs terugbetalen als ik mijn buitenlandse diploma niet haal of als mijn cijfers onvoldoende zijn?

  Nee, je hoeft de VSBfonds Beurs niet terug te betalen, als je je buitenlandse diploma of certificaat niet haalt, of als je cijfers onvoldoende zijn. Zolang je maar kunt aantonen dat je serieus geprobeerd hebt goede cijfers te halen.

  Kom je in de problemen? Neem dan contact met ons op. We willen altijd de reden weten waarom iets niet gelukt is.

 • Als ik om wat voor reden dan ook eerder terug kom, moet ik de beurs dan terugbetalen?

  Het uitgangspunt is dat je het hele buitenlandplan afmaakt.

  Mocht je om bepaalde redenen niet in staat zijn het gehele plan uit te voeren, moet je ons daarvan tijdig op de hoogte stellen. Afhankelijk van de aard van de reden wordt bepaald of een deel van je beurs teruggevorderd wordt. Gaat het om overmacht (bijvoorbeeld ziekte) dan wordt de financiële afwikkeling doorgaans coulant behandeld.

 • Ik kan (nog) geen 'declaration of attendance' krijgen. Wat nu?

  Dit geldt alleen voor hbo/wo-studenten:

  De 'declaration of attendance' is het formulier dat je na afloop van je studie door de buitenlandse onderwijsinstelling moet laten invullen en dat je samen met het eindverslag bij ons moet inleveren. Voor ons geldt het als bewijs dat je daadwerkelijk gedurende die bepaalde periode aan die bepaalde instelling hebt gestudeerd of onderzoek hebt gedaan.

  Het kan gebeuren dat de instelling de 'declaration of attendance' om een of andere reden niet wil of kan afgeven. Je mag ons dan ook een kopie van je behaalde diploma sturen, of een recente cijferlijst. Een verklaring die de onderwijsinstelling zelf heeft opgesteld waaruit blijkt in welke periode je aan de instelling hebt gestudeerd is ook goed.

 • Hoe precies moet het financiële verslag zijn? Wat moet ik bewaren?

  Dit geldt alleen voor hbo/wo-studenten:

  De financiële verantwoording van je verblijf is onderdeel van het verslag dat je na afloop moet indienen. Het is de bedoeling dat je een overzicht geeft van de kosten die je gemaakt hebt en de inkomsten die je had, ongeveer op de manier zoals je in je aanvraag voor de beurs ook hebt gedaan. Van de belangrijkste uitgaven willen we bonnen of bewijzen zien, zoals het collegegeld, vlieg- of treinticket, huurcontract, verzekering. Uiteraard hoef je van je dagelijkse boodschappen en dergelijke geen bonnen te bewaren. Geef wel aan wat je gemiddeld per maand aan die kosten kwijt was. 

  Deze informatie gebruiken we om te checken of je de VSBfonds Beurs volledig hebt besteed. We gebruiken de info ook bij het beoordelen van begrotingen van nieuwe bursalen en om voorlichting over te kosten te kunnen geven. Zo houden we lijsten bij van de gemiddelde kosten voor wonen, levensonderhoud, collegegeld, reiskosten, enzovoorts. Die maken we voor alle bestemmingen van de VSBfonds bursalen. Deze lijst vindt je op de website onder kosten en ervaringen.

 • Moet ik belasting betalen over de VSBfonds Beurs?

  VSBfonds is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  Donaties van ANBI-instellingen zijn in beginsel vrijgesteld van schenkbelasting op grond van artikel 33 lid 4 van de Successiewet 1956.
  De VSBfonds Beurs is dus een onbelaste schenking, gedaan in het algemeen belang, waarover je geen belasting hoeft te betalen. Voor meer informatie kijk je op de Belastingdienst.

  Als je aangifte Inkomstenbelasting moet doen, ben je in de regel wel verplicht om het VSBfonds beursbedrag op te geven. Vermeld hierbij dan dat deze beurs een éénmalige schenking is, gedaan door VSBfonds, een ANBI-instelling. Het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van VSBfonds dat je daarbij moet vermelden is: 009543971. Je kan het ook hier vinden.

 • Ik krijg geen meeneembare studiefinanciering. Hoe kan dat?

  Dit geldt alleen voor hbo/wo-studenten:

  Heb je een aanvraag gedaan voor meeneembare studiefinanciering voor dezelfde studie als waarvoor je een VSBfonds Beurs krijgt? Dan krijg je niet automatisch een meeneembare studiefinanciering. De aanvraag voor een VSBfonds Beurs en de aanvraag voor meeneembare studiefinanciering zijn twee volledig gescheiden trajecten.

  De criteria voor de VSBfonds Beurzen worden opgesteld door de particuliere stichting VSBfonds.
  De aanvraag voor meeneembare studiefinanciering, een overheidsbeurs, doe je bij DUO, en die kan advies vragen aan de afdeling Onderwijsvergelijking van Nuffic.

  Bij een aanvraag voor een VSBfonds Beurs geldt dat de buitenlandse onderwijsinstelling waar je wilt gaan studeren erkend moet zijn door de overheid van dat land.
  Bij een aanvraag voor meeneembare studiefinanciering is de check veel uitgebreider. Zo moet voor het krijgen van Nederlandse studiefinanciering de opleiding die je in het buitenland gaat doen vergelijkbaar zijn met het Nederlandse universitaire masterniveau. Als jouw buitenlandse master niet vergelijkbaar wordt geacht met een Nederlandse universitaire master, dan krijg je de meeneembare studiefinanciering waarschijnlijk niet. Uiteraard heeft dat geen gevolgen voor je VSBfonds Beurs.

  Op de website van DUO vind je meer informatie over de meeneembaarheid van je studiefinanciering.