Selectieprocedure hbo/wo

De contactpersoon is verantwoordelijk voor het organiseren van de selectieprocedure en het samenstellen van de selectiecommissie op de eigen onderwijsinstelling in de maand maart. VSBfonds geeft hier richtlijnen voor. Een aantal zaken zijn hierbij extra belangrijk. 

In de eerste plaats zorgt de contactpersoon voor een evenwichtige en gevarieerde samenstelling van de selectiecommissies. Ook het informeren van de selectiecommissieleden is een belangrijke opdracht voor de contactpersoon.

In maart vinden de selectiegesprekken op jullie instellingen plaats. Voor de studenten die een aanvraag hebben ingediend is zo'n gesprek vaak spannend. De informatie over de selectieprocedure voor de studenten vind je hier.

Wij vinden het belangrijk dat iedere student zich gehoord en serieus genomen voelt. Dat er ruimte is voor de persoonlijke situatie van een student. De bedoeling van het gesprek is in informele sfeer te praten over de aanvraag van de kandidaat. Belangrijk is dat de student zich op zijn of haar gemak voelt zodat de vragen van de commissie zo goed mogelijk beantwoord kunnen worden. De VSBfonds Beurs wil nadrukkelijk een laagdrempelige en inclusieve beurs zijn. Het is daarom belangrijk dat de selectiecommissie rekening houdt met de persoonlijke context van de aanvrager.
Daarom is ook de samenstelling van de selectiecommissie van belang. Let daarom bij het samenstellen van de commissie naast inhoudelijke kennis en expertise, op een gevarieerde samenstelling:
- van jong tot oud(er)
- een evenwichtige man/vrouw verdeling
- en leden met een westerse en niet-westerse achtergrond.

VSBfonds adviseert bovendien met klem om in de selectiecommissie één alumnus die tevens oud-bursaal is op te nemen! VSBfonds kan eventueel ondersteuning bieden bij het vinden van deze alumnus. Contactpersonen beschikken zelf over contactgegevens van alumni die na het voltooien van de buitenlandse studie of onderzoek zijn teruggekeerd naar Nederland doordat zij regelmatig de eindverslagen van deze bursalen ontvangen.

Wij begrijpen dat het soms lastig is commissieleden te vinden die zich beschikbaar willen stellen voor de selectiegesprekken en de voorbereiding daarop. Tegelijkertijd weten we dat er veel leden zijn die al jarenlang met veel plezier en toewijding de gesprekken voeren. Daarentegen is VSBfonds van mening dat het goed is om regelmatig wisselingen te laten plaatsvinden: voor een gevarieerde en enthousiaste commissie met een open blik.

Als contactpersoon heb je tevens een belangrijke verantwoordelijkheid om iedere student na het selectiegesprek uitgebreide terugkoppeling over het gesprek te geven en over de redenen waarom iemand wel of niet is voorgedragen voor de beurs.

In februari ontvangen alle contactpersonen een uitgebreide briefing over de selectieprocedure. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Nuffic.