Privacyverklaring

VSBfonds respecteert jouw privacy en jouw rechten om je persoonsgegevens te controleren. Onze leidende beginselen zijn eenvoudig. We zijn volkomen eerlijk over welke gegevens we verzamelen en waarom. VSBfonds slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database bij derden. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor de met VSBfonds afgesproken dienstverlening. Wij delen jouw gegevens niet met derden voor commerciële doelen en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Wat willen we van je weten?

E-mailadres
Jouw e-mailadres gebruiken wij alleen om informatie te geven over uw aanvraag. Heb je aangegeven onze nieuwsbrieven te willen ontvangen, dan gebruiken we daar ook jouw emailadres voor.

Telefoonnummer 
Als wij vragen hebben over jouw aanvraag willen wij je graag kunnen bellen.

Website gedrag
Om jou de beste gebruikerservaring te geven en zo goed mogelijk te informeren willen wij graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Hiervoor wordt een Google Analytics 'cookie' geplaatst, een klein bestandje dat op jouw computer wordt opgeslagen. Omdat jouw IP-adres en surfgedrag volledig anoniem blijven, heeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaald dat deze geplaatst kan worden zonder toestemming. Als je het script van Analytics toch liever helemaal wilt blokkeren dan kan je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden.

Informatie voor een aanvraag
In jouw VSBfonds account vind je naast jouw persoonlijke gegevens ook de mogelijkheid om een aanvraag te starten. Alle informatie die je aan ons stuurt via het digitale aanvraagformulier wordt opgeslagen in onze beveiligde database bij derden. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van deze beursaanvraag. Bij de aanvraagprocedure en de uitvoering van dit beurzenprogramma zijn zowel jouw eigen Nederlandse onderwijsinstelling, als Nuffic (beheerder) en VSBfonds betrokken. Als je geen VSBfonds Beurs ontvangt worden jouw gegevens zo spoedig mogelijk weer verwijderd. Ontvang je wel een VSBfonds Beurs, dan blijven je persoonsgegevens langer bewaard en kan je ook benaderd worden voor promotie of communicatiedoeleinden of opname in het Bursalen Netwerk. Jouw persoonsgegevens worden nooit aan anderen dan hierboven genoemde instellingen verstrekt.

We gebruiken jouw gegevens voor het volgende:

Beoordelen van aanvragen
De informatie die je ons stuurt via het digitale aanvraagformulier gebruiken wij om jouw aanvraag te beoordelen.

Nieuwsbrieven
Je kan je aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven meer? Je kunt je gemakkelijk uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief zelf.

Verbeteren
Wij willen je de beste gebruikerservaring bieden op onze website. Zodat je gemakkelijk de informatie kunt vinden die je zoekt en een aanvraag kan doen. Hiervoor hebben wij inzicht nodig in het website gedrag van onze gebruikers. Dit krijgen wij via de Google Analytics ‘cookie’.

Fraudepreventie
Wij hebben vertrouwen in mensen. Soms moeten we echter klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als wij fraude vermoeden dan moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties.

Vragen over uw persoonsgegevens?

Recht op inzage en vergetelheid
Wil je jouw persoonsgegevens inkijken? Of wil je jouw gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Laat het ons weten per e-mail.

Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens
Alle accounts en bijbehorende persoonsgegevens van beursaanvragers worden door VSBfonds in de zomer na de beurstoekenningen verwijderd. Heb je een VSBfonds Beurs ontvangen dan worden jouw persoonsgegevens langer bewaard ten behoeve van de afhandeling van de beurs en ten behoeve van het Bursalen Netwerk.

Privacy Officer
Heb je een vraag of klacht over onze verwerking van jouw persoonsgegevens? Mail dan naar privacy@vsbfonds.nl.