Nummer 2 - zomer 2022
On the road

Klein initiatief? Laten we je de rompslomp besparen

Bernt Schneiders

De missie van VSBfonds luidt: iedereen doet mee. En dat impliceert wat mij betreft óók dat iedereen de ruimte moet voelen een donatieaanvraag bij VSBfonds te doen. We werken er daarom hard aan om de drempels voor het doen van een donatieaanvraag flink te verlagen. En dan met name voor initiatiefnemers met uitstekende ideeën voor kleinere, vaak lokale cultureel-maatschappelijke projecten.

Een van de aanleidingen is een evaluatie van onze grassroots-regeling. Een regeling waarmee we hebben geëxperimenteerd om toegankelijker te worden voor initiatieven van buiten de geïnstitutionaliseerde cultuursector. We richtten ons daarbij op initiatieven die niet georganiseerd zijn vanuit een officiële rechtspersoon. En we kozen voor een benadering die niet stoelt op ingewikkelde aanvraag-, voortgangs- en evaluatieprocessen, maar op vertrouwen. Vertrouwen in de drive en de draag- en daadkracht van lokale initiatiefnemers. Vertrouwen in de impact die zij denken te gaan maken.

‘Sociaal-maatschappelijke verbetering en vooruitgang beginnen altijd in de vezels van onze samenleving’

De evaluatie van onze grassroots-regeling bevestigt dat kleine initiatieven voor grote impact kunnen zorgen. Het maakt nogmaals duidelijk dat niet elk initiatief groot en groots hoeft te zijn. En dat je juist als fonds met minder bureaucratie kunt bijdragen aan de impact ervan. Het gaat om het besef dat culturele, sociale en maatschappelijke verbetering en vooruitgang altijd begint in de diepste vezels van onze samenleving. Juist dáár willen we als VSBfonds graag onze bijdrage aan leveren. Natuurlijk is het ondersteunen van kleine initiatieven met cultureel-maatschappelijke impact voor ons niet nieuw. Maar we zullen er nog meer dan voorheen op focussen. En ook op nieuwe initiatiefnemers, die tot nu toe de weg naar ons fonds nog niet wisten te vinden en die wij omgekeerd ook nog niet kenden.

Een van de kleinste bedragen die we hebben uitgekeerd? Zeshonderdvijftig euro. Bestemd voor de jaarlijks terugkerende Atelierroute in Leusden in Woudenberg. Niet alleen een rondgang die inmiddels duizenden mensen jaarlijks maken langs de ateliers van lokale kunstenaars. Maar altijd ook  gekoppeld aan een maatschappelijk of educatief project. Van mantelzorgers die samen een kunstwerk maken tot kunstbeoefening door basisscholieren en leerlingen van het praktijkonderwijs.

Verder kon het Groninger Studenten Toneel op een donatie van achthonderdvijftig euro rekenen. Het is dé plek waar elke student in Groningen kan kennismaken met het zelf maken van theater. Met lessen en repetities die de creatieve ontwikkeling van de deelnemers stimuleert. En voorstellingen die de discussie over maatschappelijk relevante onderwerpen tussen acteurs en publiek in gang zetten. Klein initiatief, kleine bijdrage. Maar met een impact die wat ons betreft van onschatbare waarde is.

Kom dus maar op met je kleinesociaal-maatschappelijke of culturele initiatief. Bij VSBfonds staan we er open voor en ondersteunen we je graag. Onnodige rompslomp willen we je bij het bekijken, bespreken en beoordelen van jouw idee graag besparen.
Meer weten hierover? Neem contact op met Mavis Appiagyei (MAppiagyei@vsbfonds.nl) of Machteld Willemse (MWillemse@vsbfonds.nl). 

Bernt Schneiders
Directeur VSBfonds