Persbericht schrijven

Een persbericht sturen naar redacties van kranten, (lokale) omroepen, nieuwswebsites, etc. kan veel gratis publiciteit voor uw project opleveren. Daarom is het zeker de moeite waard er één te schrijven.

Algemene tips voor het schrijven van een persbericht

  • Uw persbericht zal alleen worden overgenomen door de pers wanneer het daadwerkelijk nieuwswaarde heeft. Dit houdt in dat het actueel moet zijn en daarnaast interessant voor het merendeel van de lezers.
  • Een persbericht schrijf je in principe voor de journalist en niet voor de lezer. Daarom is de regel: Hoe concreter, hoe beter. Laat wervend en commercieel taalgebruik achterwege.
  • Houdt uw persbericht kort. Gebruik maximaal 1000 woorden (2A4).  

Tips over het verzenden van een persbericht

  • Maak een verzendlijst met e-mail adressen waar u het persbericht aan wilt sturen. Contactgegevens van redacties zijn op internet te vinden.
  • Bedenk wat een goede timing is: wanneer komt de krant uit en hoe vaak? Bijvoorbeeld elke woensdag? Houd rekening met de deadline.
  • Plak het persbericht zichtbaar in de e-mail (niet als bijlage!). En zet in het onderwerp van de e-mail dat het een persbericht betreft.
  • Stuur het persbericht niet in één keer naar de hele adressenlijst. Maar stuur het apart naar iedere redactie of als een blinde kopie naar andere redacties (BCC veld).  

Voorbeeld en uitleg over de opbouw van een goed persbericht

 

Persbericht

Datum (maand voluit, zonder plaats)

Optineel: 'Embargo: niet publiceren voor…  

Kop: maximaal acht woorden met de belangrijkste informatie

Optionele onderkop: gebruik andere woorden dan in kop

Hier staat een dikgedrukte 'lead'. Dit is de eerste alinea en bevat de belangrijkste informatie van het persbericht. Beantwoord hierin altijd de vragen: Wie? Wat? Waar? Wanneer? En zorg dat de belangrijkste informatie in de eerste zin staat. Gebruik in de lead zo'n vijftig woorden.

Dan begint de 'body' van het persbericht. Beschrijf in de body meer de vragen: Hoe? Waarom of waardoor? En op welke manier? Zorg dat het persbericht 'oprolbaar' is. Dit houdt in dat de belangrijkste informatie bovenaan staat en de achtergrondinformatie meer onderaan.

Tussenkop

Gebruik vanaf de derde alinea dikgedrukte tussenkopjes. Zorg daarnaast dat de tekst in uw persbericht altijd in de 3e persoon is geschreven (dus nooit: wij, je, u, etc.). Verder is het slim om zo veel mogelijk actieve taal te gebruiken. Vermijd dus het schrijven in de verleden tijd.

Krijgt uw project of activiteit financiële steun van een fonds of sponsors? Dan adviseren we u om dit ook in het persbericht te vermelden. Bijvoorbeeld: ..... is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van ......

 

--------------------------------------------------Einde persbericht------------------------------------------------------

Boiler plate

Schrijf hier specifieke informatie die interessant is voor de journalist. Dus bijvoorbeeld achtergrond informatie over uw organisatie. 

Noot voor de redactie

Schrijf hier de contactgegevens van de persoon waarmee de journalist contact op kan nemen voor meer informatie. Hier kunt u bijvoorbeeld ook de journalist uitnodigen voor een geplande activiteit. 

Bijlagen

Bijlage A: Schrijf hier de titels van de bijlagen

Bijlage B: Bijlagen kunnen bijvoorbeeld foto's of logo's zijn

 

 

Sluiten