Locatie: Breda
Datum: 6-11-2020
Bereik: 16 Deelnemers, 500 bezoekers
Classificatie: Kunstbeoefening in de vrije tijd
Donatie: € 15.000,-

Stichting Theaterwerkplaats Tiuri heeft een theaterwerkplaats voor mensen met een beperking. In het najaar van 2020 brachten zij de voorstelling Tirillo.

Deze voorstelling was om meerdere redenen bijzonder. Het toneel was een buitenlocatie, in plaats van in een zaal. Daarnaast werd de voorstelling gespeeld door jongeren met een beperking van de theaterwerkplaats en jongeren zonder beperking van Cios Roosendaal. Deze jongeren met verschillende achtergronden, die elkaar normaal gesproken niet snel tegen komen in het leven, hebben nu tijdens de repetities en het spelen van elkaar kunnen leren en hebben inzicht gekregen in hoeverre ze nu eigenlijk echt van elkaar verschillen. De spelers willen met deze voorstelling laten zien aan het publiek dat inclusie voor iedereen belangrijk is.

De stichting Tiuru zet zich regionaal en ook landelijk in voor theatervoorstellingen gespeeld door mensen met een beperking als een geaccepteerde vorm van kunstbeoefening in de vrije tijd is. De stichting vervult hierin een voortrekkersrol.