Locatie: Gaanderen, Wezep, Geldermalsen, Gameren/Nederhemert en Zevenaar
Datum: 1-9-2021
Bereik: 300 mensen
Classificatie: Amateurkunst
Donatie: € 20.069,-

Verbreding verenigingsondersteuning Gelderland

Rijnbrink is een provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel. Dit project is een verbreding van een eerder project waar VSBfonds ook aan heeft gedoneerd. Het bijzondere van deze verbreding is dat verschillende amateurkunstverenigingen gaan samenwerken onder begeleiding van een organisatie die actief is in het sociaal domein. De vier Gelderse amateurkunstverenigingen worden begeleid door een interdisciplinair team dat hen helpt het toekomstperspectief van de verenigingen te ontwikkelen. Door de kennis, vaardigheden en inzicht van bestuursleden te ontwikkelen vanuit andere disciplines, kunnen zij duurzame lokale verbindingen aangaan met andere partners. Uiteindelijk kan hiermee een groter en breder publiek worden bereikt en hopen de verenigingen op meer en nieuwe leden.

Waarom steunt VSBfonds dit project?

Dit project zorgt ervoor dat organisaties, verenigingen en instellingen uit verschillende sectoren met elkaar in contact komen om elkaar te verrijken en verder te helpen. Door de lokale omgeving direct te betrekken in het traject, werkt de pilot twee kanten op. De vereniging krijgt zicht op mogelijke nieuwe (project)partners zoals een jongerenwerker, een activiteitenbegeleider voor ouderen of een sociaal makelaar, en de omgeving krijgt een nieuwe blik op de vereniging door gesprekken over de toekomst te voeren. VSBfonds steunt dit project omdat het mensen leert vanuit nieuwe perspectieven te kijken, organisaties met elkaar verbindt en daardoor de lokale omgeving probeert te verrijken.