Locatie: Almere
Datum: 26-1-2021
Bereik: Circa 20.000 bezoekers
Classificatie: Andere Projecten
Donatie: € 3.600,-

Kunstproject: WIE WIJ ZIJN - WIJ ZIJN WIJ van stelling naar vraag

Door corona is de vraag naar kunst en de behoefte aan creatieve reflectie erg veranderd. Hier spelen beeldend kunstenaar Ninette Koning en auteur Maria van Daalen op in door op een speciale manier, met filosofische vragen, contact te zoeken met de bewoners van Almere.

Corona dwingt ons letterlijk en figuurlijk naar ‘binnen’ te gaan. Door middel van vragen aan onszelf: ben je bijvoorbeeld veranderd door de coronacrisis? Wat zou je van deze periode willen bewaren voor later? Etc. Met dit project zijn bewoners van Almere met een ingestuurde filosofische vraag opdrachtgever en inspiratiebron voor de kunstenaars.

Bewoners van Almere zetten kunstenaars aan het werk
Iedereen (jong en oud en wonend in Almere) kon een filosofische vraag insturen naar de kunstenaar en auteur. Elke dag werd er één vraag uitgekozen waarbij Maria en Ninette dezelfde dag nog een gedicht en een kunstwerk maakten. De volgende dag kwam dit in De Nieuwe Bibliotheek te ‘hangen’ en was het te bekijken via een speciale pagina op de bibliotheekwebsite.

Waarom steunt VSBfonds dit project?
Dit kunstproject geeft een culturele impuls tijdens de coronacrisis waarin cultuuraanbod en -beleving laag is. Iedereen in Almere mocht meedoen aan dit kunstproject. De organisatie en de makers maakten zich samen sterk voor cultuur en cultuuraanbod; het Erfgoedhuis Almere, twee scholen, bewoners van Almere en de Nieuwe Bibliotheek Almere hebben hieraan meegewerkt.