Jaarverslag magazine 2021
In de regio

Plantenbieb schoolvoorbeeld voor City Boost Heerlen

Vorig jaar kende VSBfonds een City Boost van ruim drie ton per jaar toe aan de stad Heerlen. Het geld is bestemd voor ondersteuning aan sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven in de stad, de toekenning geldt voor drie opeenvolgende jaren. Een kleinschalig, maar impactrijk initiatief dat mede dankzij een donatie van de grond kwam, is de Plantenbieb Heerlen-Noord.  

Frisse Wind - een initiatief van Stichting Samen Heerlen - biedt dankzij de bijdrage van VSBfonds financiële bijdragen en ondersteuning aan diversie initiatieven. Het doel: mensen en organisaties in de samenleving stimuleren meer verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor elkaar en de plek waar zij wonen te nemen. Bewoners gaan op eigen initiatief aan de slag met een make-over van een lelijk transformatiehuisje En door creatieve samenwerking tussen wijkbewoners komen er onder meer nieuwe ontmoetingsplekken, een groene speelplek, een buurttuin, buurtlunches en een Urban Brass festival.

Donatie toegekend

Ook inwoonster Vivian Bruinooge kon dankzij een donatie haar plan verwezenlijken. Ze was bij haar huis al een Plantenbieb gestart. Een kast vol plantjes en stekjes waar mensen gratis uit konden kiezen en er uiteraard in ruil ook eentje konden achterlaten. Het werd gaandeweg een laagdrempelige ontmoetingsplek in de buurt die Vivian graag wilde uitbreiden in haar eigen garage. Met bijvoorbeeld workshops bloemschikken, droogboeketten maken en bloempotten schilderen. En met name gericht op mensen die iets minder te besteden hebben. Opbouwwerker Nienke Jacobs en scout-coach Kimberley Hameleers van Frisse Wind gingen met Vivian om de tafel om plan en aanvraag uit te werken, waarna de donatie werd toegekend.

Laagdrempelige ontmoetingsplek

De Plantenbieb en de activiteiten die er plaatsvinden leveren nieuwe, waardevolle en inspirerende ontmoetingen tussen buurtbewoners op. Ze leren er elkaar op spontane wijze kennen en kunnen er hun talenten ontplooien. De resultaten van de creatieve middagen zullen bovendien voor alle buurtbewoners te bewonderen zijn in de Plantenbieb. ‘Naast een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen die weinig te besteden hebben wordt er door de Plantenbieb ook minder weggegooid’, legt Vivian uit. ‘Mensen kunnen ook mooie takken, schors en gebruikte bloempotten geven. Daar maken wij dan in onze workshops iets moois van. Er wordt dus volop gerecylced.’ Zelf heeft ze er ook helemaal haar activiteit in gevonden. ‘Planten en stekken moet je goed onderhouden, controleren op beestjes en regelmatig water geven. Sorteren op watergift en even een vegertje door de kast halen zodat alles weer netjes is hoort er ook bij. Het is dus ook leuk en ontspannend voor mijzelf. En nog leuker dat ook anderen het waarderen en er plezier aan beleven.’

Nieuwe sociale contacten

Bij Frisse Wind vinden ze de Plantenbieb een schoolvoorbeeld van wat met de City Boost Heerlen teweeg kan worden gebracht. Het is een laagdrempelig initiatief waardoor mensen ondanks de uitdagingen van het leven toch het heft in eigen handen nemen, in actie komen en nieuwe sociale contacten leggen in hun buurt.


Zie ook:

Heerlen krijgt zijn City Boost!
Frisse Wind Heerlen

Foto: Loraine Bodewes