Jaarverslag magazine 2021
Project in beeld

Speeltuin Buutvrij ontmoetingsplek voor jong en oud

Het begon met nieuw speeltuinbeleid van de lokale politiek in 2013. De goedbedoelde plannen verzandden en werden afgeblazen. Totdat een groep ouders de draad oppakte. Speeltuin Buutvrij heeft in een paar maanden tijd een plek verworven in de harten van ouders en kinderen in Tholen.

In het centrum van het Zeeuwse Tholen kan het een drukte zijn van rennende, schreeuwende en uitbundige kinderen. Speeltuin Buutvrij ligt er op het terrein van de Brede School en de kinderopvang, tegenover de voetbalvelden en naast het zwembad. ‘We noemen het nu al het kinderhart van Tholen’, zegt Ruud Muijt, een van de vijf ouders die als kartrekkers van Speeltuin Buutvrij mogen worden gezien.

Popelen

Hij geeft direct toe dat hij en zijn medeoprichters er een bedrijf bij hebben gekregen. ‘We zijn begin juli al opengegaan, omdat iedereen stond te popelen. Het is - na al het voorbereidende werk - ontzettend leuk om te zien dat meteen al ouders met hun allerkleinsten komen spelen, dat opa’s en oma’s hier met een thermoskan op een bankje zitten. Dat de bejaarden uit het zorgcentrum hier een rondje lopen en de kinderen letterlijk uit school de speeltuin ingaan. En we hebben pas 70 procent gerealiseerd. Het paviljoen moet nog worden gebouwd. Ja, straks kun je hier ook een kopje koffie drinken of je baby verschonen.’

Enorme drive

‘Wat zijn uw mooie herinneringen aan uw jonge jaren? Met uw vriendjes uit de wijk buitenspelen. Met uw ouders een dagje naar de speeltuin. Moe en met gezonde rode blosjes op de wangen weer richting huis’. Zo ongeveer begint het Speeltuinplan dat de initiatiefnemers onder andere naar het VSBfonds stuurden. ‘We wilden een paar dingen bereiken. Een kind moet buiten zijn en moet uitgedaagd worden én dit moet een plek worden voor iedereen. Het VSBfonds was het eerste fonds dat 10.000 euro toekende. Dat gaf een enorme drive. We kregen hulp van een adviseur die meedacht over het onderbouwen van de begroting en ook iets had van: deze aanvraag moet succesvol zijn. VSBfonds heeft ons vooral gesteund omdat we een ontmoetingsplek willen zijn, die de samenleving en de cohesie versterkt. Ik denk dat we nu al kunnen zeggen dat dit gelukt is.’

Ideeën van bewoners

Speeltuin Buutvrij bestaat uit drie gedeelten. Een deel voor de allerkleinsten, met water en zand en lage houten toestellen. Ouders kunnen er dicht bij de kinderen zitten en er zijn perkjes met groen. De binnenruimte is afgesloten met een hek. Het terrein voor oudere kinderen van vijf tot tien jaar gaat vooral over klimmen en klauteren. ‘Hier prikkelen we de kids wat meer’, zegt Ruud Muijt. ‘De toestellen hebben geen laddertjes, maar glijstangen. Er zijn verhogingen in het terrein aangebracht en een wadi, een wateropvang met planken over een sloot.’ Het derde deel is voor nog oudere kinderen en bestaat uit een voetbal- en basketbalveld. ‘We hebben dit natuurlijk niet allemaal zelf bedacht. Er zijn ideeën van inwoners gekomen en een gespecialiseerd architectenbureau heeft de speeltuin ontworpen.’

‘We willen dat onze ontmoetingsplek de samenleving en de cohesie versterkt. En dat is nu al gelukt.’

Vereniging

De initiatiefnemers richtten in 2018 hun speeltuinvereniging op. ‘We hebben bewust gekozen voor een vereniging, omdat het de beste manier is om participatie te faciliteren. Een vereniging heeft leden en met een lidmaatschap van 25 euro per jaar steunt een inwoner de speeltuin en geeft ons draagvlak. Inmiddels hebben we al 1.800 betalende leden. Het is voor ons alweer een bewijs dat dit onderwerp leefde bij de inwoners van Tholen.’

Leuke herinneringen

En niet alleen in Tholen, neemt hij aan. ‘De focus ligt te weinig op het kind. Terwijl dit de plaats is waar je opgroeit. Daar moet je leuke herinneringen aan hebben. Daar moet je graag terugkomen of willen blijven. Misschien is de speeltuin ook wel een mooi middel om de vergrijzing van bepaalde plaatsen tegen te gaan. Wij dragen ons verhaal graag uit. Als mensen willen zien hoe wij het hier gedaan hebben, krijgen ze ons plan mee.’

Ontmoetingsplek

Hoe langer je met Ruud Muijt praat, hoe duidelijker het wordt dat Speeltuin Buutvrij een fantastisch doordacht project is. Een echt burgerinitiatief waarbij verbinding en ontmoeting centraal staan. ‘We hebben in het begin gesprekken gevoerd met zo’n driehonderd bewoners. Dat is de kracht van Tholen. Iedereen denkt mee en doet mee.’ Zo werd de speeltuin ook een ontmoetingsplek voor alle Tholenaren, gerund door 35 vrijwilligers én mensen van de nabijgelegen zorginstelling. ‘Die maken de toestellen schoon en staan bij de ingang.’ Plannen voor de toekomst heeft het verenigingsbestuur ook al. Buiten de hekken van de speeltuin moet een klimbos komen voor de oudere jeugd.

‘Misschien is de speeltuin ook een mooi middel om de vergrijzing van bepaalde plaatsen tegen te gaan.’

VSBfonds geeft financiële steun aan projecten die ontmoetingsplekken in buurten, wijken of gemeenschappen realiseren, zoals buurthuizen en speeltuinen. Kijk op deze pagina.