Jaarverslag magazine 2022
Inleiding

Optimisme

Bernt Schneiders

VSBfonds heeft een optimistisch karakter. We geloven dat ons werk en onze donaties er écht toe doen. Dat we op bescheiden schaal bijdragen aan meer sociale samenhang en dat we met onze activiteiten de kansengelijkheid in Nederland bevorderen. Want wat ons betreft moet iedereen kunnen meedoen. Een samenleving wordt naar onze overtuiging sterker en dus veerkrachtiger als mensen zich willen inzetten voor elkaar en voor het grotere geheel. Daarom geloven we in inclusie en beslist niet in het uitsluiten van mensen.

Ons optimisme wordt soms getemperd door de zorgwekkende maatschappelijke ontwikkelingen die we om ons heen zien. Zo lijkt de polarisatie in Nederland eerder toe dan af te nemen. Dit heeft zijn weerslag op de maatschappelijke dialoog en op het vertrouwen dat mensen in de overheid hebben. In 2022 zagen we tal van voorbeelden van dit soort tegenstellingen en conflicten, waarbij het er soms, vooral verbaal, hard aan toeging. Van ontredderde boeren die met de politie op de vuist gingen tot protesterende burgers die geen asielzoekers in hun buurt wilden. Grote maatschappelijke opgaven stapelen zich op en er is veerkracht en vertrouwen nodig om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Dankzij ons optimisme zullen we bij VSBfonds nooit bij de pakken neerzitten. Sterker nog: we worden vooral uitgedaagd om met nóg meer toewijding te werken aan veerkracht en vertrouwen. We zien steeds beter bij welke knellende vraagstukken we met onze middelen het verschil kunnen maken. Daardoor kunnen we beter bepalen welke initiatieven we ondersteunen en met wie we in zee gaan.

Een belangrijke maatschappelijke opgave is het tegengaan van kansenongelijkheid. Daarom zijn we in 2022 met JINC en de IMC Weekendschool een meerjarige samenwerking aangegaan om jongeren met een achterstand weerbaarder te maken via het aanreiken van extra vaardigheden en kennis . Op cultureel vlak hebben we ons vooral gericht op instellingen en makers die weten te verrijken en te verbinden. En ons beurzenprogramma staat tegenwoordig ook ten dienste van mbo-studenten, en richt zich dus niet meer uitsluitend op hbo en wo studenten.

Gelukkig wordt ons optimisme ook enorm gevoed. Bijvoorbeeld door gesprekken met mensen die dankzij onze donaties échte impact kunnen maken. Meestal spat de gedrevenheid ervan af en is er sprake van een aanstekelijk enthousiasme. Dat sterkt ons in de gedachte dat alle mooie initiatieven bij elkaar opgeteld veel optimisme en energie in de samenleving brengen die de veerkracht en het onderlinge vertrouwen ten goede komen.

Veel dank aan alle initiatiefnemers  die het afgelopen jaar weer fantastisch werk hebben geleverd. En veel dank ook aan alle medewerkers en iedereen met wie we hebben samengewerkt om van ruim 1.400 projecten een succes te maken.

Bernt Schneiders
directeur