Nummer 2 - Zomer 2023
De kracht van

De kracht van … gelijke kansen voor jonge mensen

VSBfonds heeft een sociale, inclusieve en creatieve samenleving voor ogen. Een samenleving waarin iedereen wil, mag en kan meedoen. Waarin mensen met verschillende achtergronden, ideeën en culturen elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en met elkaar verbonden raken. Een samenleving met mensen die respectvol met elkaar omgaan, elkaar begrijpen, naar elkaar omkijken en elkaar waar nodig helpen. Zodat iedereen eerlijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen, vooruit te komen in het leven en er ook voor een ander te kunnen zijn.

De komende jaren richt VSBfonds zich extra op het versterken van kansen en perspectieven van jongeren die een achterstandspositie hebben. Wij streven bij het ondersteunen van projecten naar balans tussen grote, gevestigde organisaties én kleine groeibriljanten. Hieronder drie sprekende voorbeelden.

Stichting Petje Af
De plek waar iemands wieg heeft gestaan mag nooit zijn kansen in de toekomst bepalen. Petje Af streeft daarom naar gelijke kansen voor kinderen. Zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en op kunnen groeien tot sterke bewuste burgers. Petje Af biedt een eigen programma aan op inmiddels vijftig plekken in Nederland, als aanvulling op het regulieren onderwijs. Tijdens dertig lokale bijeenkomsten per jaar komen kinderen in aanraking met inspirerende rolmodellen en diverse werkvelden. Ze ontwikkelen nieuwe (burgerschaps)vaardigheden en krijgen inzicht in hun interesses, hun talenten en hun mogelijkheden voor een kansrijke toekomst. Petje Af werkt lokaal nauw samen met onder meer gemeenten, schoolbesturen en jeugdorganisaties. Het wil de komende jaren nog meer de problematiek van kansenongelijkheid en aanvullend en verrijkend onderwijs onder de aandacht te brengen. Ook wil de Stichting doorgroeien en opschalen op basis van jarenlang opgebouwde kennis, kunde en ervaring gecombineerd met lokale draagkracht.
www.petjeaf.nl

Breaking Barriers Building Bridges
Breaking Barriers Building Bridges (BBBB) is gericht op het delen van het onvertelde verhaal van kwetsbare jongeren in Rotterdam. Het gaat hierbij met name om nieuwkomers uit Eritrea. Dit zijn veelal gesloten jongeren die alleen met elkaar optrekken, zich minder snel ontwikkelen, moeilijk aanhaken in de maatschappij en daardoor in de problemen kunnen raken, van taal- en onderwijsachterstand tot verslaving en criminaliteit aan toe. BBBB prikkelt hen zich in workshops open te stellen, hun verhalen te vertellen en te verwerken en hierover voorstellingen op te voeren. Zo komen ze uit hun isolement, ontstaat er breder begrip voor hen en worden bruggen geslagen tussen de groep en de maatschappij. Het intensieve traject van BBBB is een eerste stap naar verdere participatie, culturele en sociale ontwikkeling en werk. Dat gebeurt onder meer met buddy’s en in nauwe samenwerking met Gemeente Rotterdam en lokale partners die zich inzetten voor een inclusieve stad.
www.breakingbarriers.nl

Meneer Rick
Rick de Wit begon in 2015 als conciërge bij Kindcentrum Fellenoord in het Eindhoven. Al snel besteedde hij veel tijd aan naschoolse activiteiten. Inmiddels doet hij dat full time vanuit zijn eigen organisatie Meneer Rick. Een van die activiteiten zijn de Kindervakantieweken Eindhoven. Een 12-weken durend activiteitenprogramma in de schoolvakanties voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Per vakantieweek spelen, sporten, knutselen, acteren, eten, drinken en logeren zo’n 50 kinderen met elkaar. Ze zijn afkomstig uit allerlei verschillende sociaaleconomische achtergronden. De jonge deelnemers leren elkaar kennen en respecteren, verbreden hun horizon en ontwikkelen hun persoonlijkheid en talenten. Ze ontdekken daarmee hoe je samen kunt leven in en bijdragen aan een inclusieve samenleving. Naast professionals in kunst, muziek en sport die de programmaonderdelen voor hun rekening nemen, zetten ook diverse mbo-studenten zich in als begeleider. Vanuit hun studies sociaal en maatschappelijk werk, sport en recreatie doen zij inspirerende praktijkervaring op.
www.meneerrick.nl


De noodzaak van gelijke kansen

Met de Kansengelijkheidsimpuls (2023-2025) ondersteunt VSBfonds projecten gericht op jongeren die sociaal, cultureel en/of persoonlijke kapitaal niet vanzelfsprekend vanuit huis meekrijgen. Zaken als armoede en gebrek aan positieven rolmodellen staan voor hen vaak in de weg. We focussen daarom op ‘een leven lang leren’, zodat ook deze jongeren kunnen dromen, groeien en het meeste uit zichzelf kunnen halen.

De feiten in het kort:

  • Op 1 januari 2022 telde Nederland 4.870.702 inwoners jonger dan 25 jaar (28% van de totale bevolking).
  • 378.000 kinderen groeien op in armoede. Eén op de negen kinderen kampt dagelijks met ongezonde stress over geldgebrek. Waardoor zij op school zich niet goed kunnen concentreren en minder goed presteren.
  • Cijfers alleen zeggen niet alles. In de coronatijd, toen de scholen sloten, ontdekten we op pijnlijke wijze hoe kwetsbare kinderen het zwaarst getroffen werden. Geen internet thuis, geen apparaat om thuisonderwijs te volgen, geen ruimte voor concentratie enzovoort. Onderwijs en overheid werden verrast door de omvang van deze groep. Voor zowel het onderwijs als de overheid kwam de omvang van de groep als een verrassing.