Nummer 2 - Zomer 2024
De kracht van

De kracht van... jonge initiatiefnemers

Beeld: Laura-anne Grimbergen/ Pitch Parade/ Jackie Pinsel

Jonge mensen barsten van de creatieve ideeën. Om mensen samen te brengen, ontmoetingen tot stand te brengen of hun buurt een flinke boost te geven. VSBfonds ondersteunt hun initiatieven omdat ze van onschatbare waarde zijn. Juist jonge mensen kunnen bouwen aan een samenleving waarin iedereen eerlijke kansen krijgt en er ook voor een ander wil zijn. Een samenleving waarin iedereen meedoet.

A Piece of the Puzzle: aansluiting door het maken van kunst
Jackie Pinsel (21) worstelt er al enkele jaren mee om zelfstandig de deur uit te gaan. Angst, onzekerheid en eerdere gebeurtenissen maken dat voor haar lastig. Ze is ervan overtuigd dat ze niet de enige is die de eenzaamheid die dat met zich meebrengt wil doorbreken en de vurige wens heeft weer aansluiting te krijgen bij anderen. En daarom startte ze een bijzonder initiatief: A Piece of the Puzzle. Mensen die het lastig vinden om in haar wijk Maaswijk in Nissewaard met anderen in contact te komen en deel uit te maken van de samenleving, maken samen een kunstwerk in de vorm van een puzzel. Ieder deelnemer geeft een eigen invulling aan hun puzzelstukje. Het maken van het kunstwerk is niet het doel, maar een middel om het gesprek aan te gaan met de deelnemers over wat zij nodig hebben in de wijk. Creatieve wijkbewoners ondersteunen het project vrijwillig. Het kunstwerk is uiteindelijk tijdens een tentoonstelling te zien. De deelnemers krijgen dankzij A Piece of the Puzzle op laagdrempelige wijze de kans en de ruimte om op een creatieve wijze zichzelf te laten zien en horen. Daarmee bouwen zij meer eigenwaarde en (zelf)vertrouwen op en ontstaat het gevoel onderdeel te zijn van de buurt. Bovendien leveren ze met het kunstwerk een bijdrage aan de lokale samenleving. Jackie zelf levert met haar project een betekenisvolle bijdrage waarbij ze haar passie voor social design inzet om op ontwerpende manier inzichten op te halen en verbondenheid te creëren. Met de opgedane inzichten in de behoeften van deelnemers en geïnteresseerden hoopt ze vervolginitiatieven te kunnen starten.

Met dit initiatief was Jackie een van de winnaars van de Pitch Parade* in Spijkenisse (Nissewaard). Vier jongeren pitchten toen hun idee voor een financiële bijdrage aan een socialer, muzikaler of sportiever Spijkenisse. En met succes! Uiteindelijk gingen alle pitchers met een bijdrage naar huis om hun project te realiseren.

Beeld: Oranje Fonds/ Maikel Thijssen

De Gaveborg: metamorfose van het dorpscafé
De Gaveborg is een multifunctioneel centrum waar inwoners van de Groningse gemeente Oostwold graag samenkomen voor tal van activiteiten. Een echt dorpshuis met onder meer een bibliotheek, een coöperatieve dorpssupermarkt en tal van activiteiten voor jong en oud. Van een ouderensoos, dameskaarten, sporten, yoga, dans en muziek. In het gebouw zijn ook een basisschool, kinderopvang en diverse (sport)verenigingen gevestigd. Om als ontmoetingsplaats vitaal en toekomstbestendig te zijn en te blijven, zet De Gaveborg in op de aansluiting van jonge vrijwilligers. Maar veel jongeren gaven aan zich niet thuis te voelen in het dorpshuis. ‘Te oubollig, de sfeer van een ziekenhuis’, gaven zij bij navraag aan. En daarom zetten nieuwe, jonge vrijwilligers de schouders onder de complete herinrichting van het in De Gaveborg gevestigde dorpscafé. De handen gaan uit de mouwen, samen gaan ze er een compleet andere sfeer creëren. Waardoor veel jongeren de weg naar De Gaveborg weer weten te vinden, er samenkomen en samen gave activiteiten organiseren voor de jongere generatie van Oostwold en omstreken.

gaveborg.nl

Cross Borders: voor én door jongeren
Cross Borders zet zich al enkele jaren succesvol in voor jongeren in Haarlem die zich eenzaam voelen, zich niet gezien en gehoord voelen, weinig toekomstperspectief ervaren en/of moeilijk kunnen meekomen in de samenleving. Het initiatief van Stichting CityShapers stimuleert ontmoetingen tussen jongeren en biedt een vertrouwde omgeving voor hulpvragen over persoonlijke kwesties, school, opleidings- en loopbaankeuzes, noem maar op. Dat gebeurt onder meer via een maatjesproject. Het levert de deelnemende jongeren nieuwe sociale vaardigheden en mogelijkheden om hun talenten te ontdekken op. Inmiddels worden steeds meer jongeren zelf ook betrokken als vrijwilliger, waarbij zij actief worden getraind en begeleid om zo een rolmodelfunctie te gaan vervullen. Daardoor worden hun passie, talenten en maatschappelijke betrokkenheid gestimuleerd. Door op deze manier opgebouwde kennis door te geven, groeien jongeren naar leidersrollen van waaruit zij op hun beurt weer een nieuwe generatie maatjes kunnen inwerken. Cross Borders wil inmiddels ook de vleugels uitslaan naar Zaanstad. Om ook daar een vergelijkbaar project te starten en kennis over te dragen.

cityshapers.nl

Kunstgebouw en VSBfonds hebben de Pitch Parade in het leven geroepen. Daarmee willen ze jonge mensen tussen de 15 en 27 jaar stimuleren hun creatieve en/of maatschappelijke ideeën voor hun buurt waar te maken. Initiatieven zoals een festival organiseren, een community starten, een leesclub beginnen of een ander geweldig initiatief. Kunstgebouw staat klaar om hen te helpen en VSBfonds voor de financiële ondersteuning om jouw dromen waar te maken. Wil je weten wie de eerste jonge initiatiefnemers zijn die met deze steun hun idee werkelijkheid zien worden? Of wil je zelf meedoen? Ga dan naar pitchparade.nl.