Nummer 3 - najaar 2023
De kracht van

De kracht van .... amateurkunst

VSBfonds vindt het belangrijk om amateurkunstenaars en -gezelschappen te ondersteunen. Want door samen te repeteren, samen te spelen en voorstellingen voor publiek te geven komen waardevolle verbindingen tot stand tussen mensen met diverse achtergronden. Zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. Bovendien daagt VSBfonds bestaande amateurgezelschappen en -verenigingen én nieuwe initiatiefnemers uit meer naar buiten te treden. Door bijvoorbeeld samen te werken met andere, nieuwe doelgroepen en andere amateurkunstvormen. Of door na te denken over hoe zij zich nog sterker en zichtbaarder kunnen verbinden aan hun eigen dorp, stad of regio.

Denk je nu: een donatie, dat is vast niet voor ons weggelegd? Aarzel dan niet om contact met VSBfonds op te nemen, want voor ons is geen initiatief te klein. Sterker nog: sinds dit jaar heeft VSBfonds een amateurkunstimpuls, waarmee we op een laagdrempelige manier amateurkunstinitiatieven financieel ondersteunen. Meer weten? Of een aanvraag doen? Kijk op www.vsbfonds.nl

Hieronder drie voorbeelden van amateurkunst gezelschappen die wij ondersteund hebben.

Foto's: Jay Vida @jurruberti

TRIBE, Nederlands eerste Hiphopkoor (Arnhem)
Rozet biedt talentvolle Arnhemmers begeleiding, ruimte én een podium. Je eigen talent ontdekken en ontwikkelen staat centraal. Rozet nam het initiatief om ook de hiphop een prominentere plek te bieden in de culturele infrastructuur van Arnhem. Dat gebeurt inmiddels via TRIBE: Nederlands eerste Hiphopkoor dat een frisse wind doet waaien door het korenlandschap. Een koor dat zich waagt aan een diverse mix van stijlen en skills. Van rap, zang, spoken-word en tot beats, beatboxen, dance en theater. Via een 'bottom up'-wijze en het 'each one teach one' principe zetten leden hun kwaliteiten in om elkaar nieuwe skills te leren. Denk aan songwriting, choreografie enzovoort. Zo wordt een gezamenlijk repertoire ontwikkeld waar iedereen eigenaar van is. Ook kunnen de leden individueel en samen rekenen op groei, via een ontwikkelingsplan. De begeleiding is in handen van een kernteam van ervaren makers en professionals. Na negen maanden repeteren gaven de 17 leden afgelopen juni hun eerste, veelbelovende concert in het Stadstheater in Arnhem. Samen met een live band, een dirigent, een MC en de rappers Tyrone en Khalil als speciale gasten. Het publiek werd meegenomen in old-school hiphop-vibes en moderne songs op het kruispunt van hiphop, R&B, gospel en soul. TRIBE gaat door, trekt steeds weer nieuwe talenten aan en zal in de toekomst nog veel van zich laten horen.

Volg TRIBE op Instagram
Kijk voor meer informatie ook eens op www.rozet.nl


Nieuw Talent Orkest (Heiloo)
Muziekverenigingen hebben het lastig: verenigingen vergrijzen, steeds minder mensen bespelen een instrument en het aantal leden loopt terug. Terwijl samen muziek voort plezier zorgt waarbij alle verschillen tussen mensen wegvallen. Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo slaan samen met de plaatselijke muziekvereniging, het harmonieorkest en de fanfare showband de handen ineen om mensen enthousiast te maken. Samen richten zij het Nieuw Talent Orkest Heiloo op. Dé kans voor mensen om op een laagdrempelige manier het bespelen van een blaas of slagwerk en samen met plezier muziek te maken. Je hoeft er geen noten voor te kunnen lezen of muziekles voor te hebben gehad. Ook leeftijd, afkomst of gender speelt geen enkele rol. Deelnemers krijgen in tien gezellige repetities de beginselen van een instrument onder de knie. Het sociale aspect is hierbij ook een belangrijk onderdeel. Muziek- en Dansschool Heiloo levert de dirigent, ervaren docenten, de oefenruimtes, de online inschrijfmodule en coördineert de wervingscampagne. De muziekverenigingen leveren instrumenten en mensen om de repetities te ondersteunen. Na afloop kunnen de deelnemers kiezen of ze bij een vereniging willen aansluiten en bij welke. Het zorgt voor nieuwe aanwas bij de verenigingen. Tegelijkertijd levert het deelnemers een naast een nieuwe hobby ook nieuwe sociale contacten, persoonlijke groei, trots, energie, structuur en saamhorigheid op. De werving start in november, in januari worden de muziekinstrumenten gekozen. In februari gaan de repetities van start. Het traject wordt afgesloten met een feestelijk concert.

De afgelopen jaren heeft het landelijke project Nij Talint Orkest al ruim 2500 mensen verbonden aan muziekverenigingen en aan elkaar, middels zo’n 80 Nieuw Talent Orkesten. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Mear Mei Muzyk


Openluchtvoorstelling De Veldhoekers (Harfsen)
Toneelvereniging De Veldhoekers bestaat al meer dan 75 jaar bestaat. Van de zestig leden is de oudste 84 en de jongste 12 jaar. Jaarlijks brengt het gezelschap twee voorstellingen op de planken.
Op 24 en 25 juni werd voor het eerst op een buitenlocatie gespeeld. Dat gebeurde bij de historische boerderij en voormalig herberg De Driekieften in Joppe. Tijdens het voorbereiden en schrijven van het stuk ‘Reuring bie de Driekieften’ werden buurtbewoners gevraagd verhalen over deze historische plek en de functie in de buurt te delen. Iedereen uit de omgeving kon meedoen, ongeacht leeftijd, ervaring, komaf, opleidingsniveau, geloofsovertuiging enzovoort. Zo’n twintig spelers en tien muzikanten beklommen het podium. De rest van alle enthousiaste vrijwilligers zorgden voor een fantastische voorstelling en een organisatie die op rolletjes liep, waar het toegestroomde publiek volop van genoot. Omdat een evenement als dit de verbondenheid met elkaar en de buurt versterkt, zijn De Veldhoekers van plan eens in de drie tot vijf jaar een dergelijke openluchtvoorstelling op touw te zetten.

Kijk eens op www.develdhoekers.nl