Nummer 4 - Winter 2023
De kracht van

De kracht van… kunst in de buurt

Kunst is een prachtige manier om waardevolle en inspirerende verhalen te delen. Zeker ook in buurten, wijken en dorpen. Wat is het verhaal van de plek waar je samen met andere buurtbewoners woont en leeft? Wat maakt jouw buurt uniek? Hoe divers zijn de mensen, waarin vind je samen de verbondenheid? Samen kunst beleven én maken zorgt voor tongen die loskomen en oren die gaan luisteren. Dat levert nieuwe ontmoetingen en inspirerende gesprekken op. En kan leiden tot nieuwe verbindingen tussen buurtbewoners en de vorming van nieuwe communities. Hieronder drie voorbeelden uit de praktijk, die VSBfonds van harte ondersteunt.

De Museum Dorpentour, voor en door jongeren
Loppersum, Westereemden, ’t Zand, Losdorp, Spijk en Bierum
Jongeren in zes Groningse dorpen geven zelf inhoud en vorm aan activiteiten waarmee zij van hun eigen dorp een levendig museum maken. Ze werken hierbij samen met dorpsbewoners, lokale kunstenaars en ook mensen uit de sociale sector. Doordat de jongeren kunt maken in de openbare ruimte ontstaan nieuwe verbindingen, leren zij van elkaar en trekken zij samen op in hun dorp. Ze worden daarbij volop uitgedaagd om buiten bestaande hokjes en kaders te denken. Deze winter bekijken jongeren hun dorp door een andere bril. Inspiratie wordt volop opgedaan tijdens het samen bekijken van kunst en het ontmoeten van kunstenaars. Vervolgens maken zij een plan voor het maken van hun eigen kunst. In het voorjaar gaan in de zes deelnemende dorpen jongeren samen aan de slag met hun kunstwerk. Schilderen, fotograferen, schrijven, beeldhouden, bouwen of graffiti? Alles is mogelijk. En dat alles samen met een kunstenaar, dorpsgenoten, nieuwe vrienden, noem maar op. In de zomer zijn alle zes kunstwerken klaar en is de Museum Dorpentour toegankelijk voor publiek. Groningers én toeristen kunnen dan langs de dorpen trekken en alle kunstwerken gaan bekijken.
museumdorpentour.nl

Het Baaierdgilde voor Zeeuwse schrijvers
Provincie Zeeland
In Zeeland was er geen enkel ontmoetings- en uitwisselingsplatform voor schrijvers. Daarom werd in 2022 door enkelen van hen samen met cultuurprofessionals De Baaierd opgericht: een schrijverspodium en -ontmoetingsplaats. Het initiatief werd afgelopen jaar uitgebreid met gildewerkplaatsen, met als doel de artistieke ontwikkeling van en samenwerking tussen Zeeuwse schrijvers te bewerkstelligen. Van beginnende tot gevorderde schrijver. Van jong tot oud. Op alle niveaus. En van rap tot roman. De Baaierd organiseert voor hen een serie programma’s geïnspireerd op de ambachtsgildes van weleer. Met voordrachten, werkplaatssessies en redactiesessies. Waarmee het netwerk voor Zeeuwse letteren wordt verbreed en verstevigd. Waarmee nieuwe ontmoetingen, netwerken en samenwerkingen tussen Zeeuwse woordenkunstenaars tot stand komen. En schrijvers binnen en buiten hun eigen genre op inspirerende wijze van elkaar leren, vertrouwen opdoen en misschien wel de eerste stappen zetten naar een co-productie of publicatie.
debaaierd.nl/gilde

Noaberschap: wat laat jij achter?
Ommen
Basisschoolleerlingen in Ommen liepen net als veel andere schoolgaande kinderen in Nederland sociaal-emotionele achterstanden op in de coronatijd. Hoe zorg je dat zij weer meer in verbinding komen met hun directe leefomgeving en elkaar? Stichting Het Oversticht nam een bijzonder initiatief. Ongeveer tweeduizend leerlingen van vijftien basisscholen gingen samen met kunstenaars, cultuurcoaches en experts op het gebied van erfgoed en archeologie aan de slag. Ze dachten samen na over zichzelf en over hun historische omgeving. Ook vertaalden ze archeologische resten en immaterieel erfgoed naar zelfgemaakte, hedendaagse sculpturen. Tijdens het proces dachten ze na over de rol van immaterieel erfgoed in de samenleving en over de betekenis van (culturele) waarden, tradities en lokale gebruiken. De nieuwe sculpturen vormen nu een mooie expositie in de leefomgeving, maar laten de jonge deelnemers ook achter voor toekomstige generaties. Het initiatief laat zien dat jongeren zich na een lastige coronatijd weer met elkaar en hun omgeving verbonden raakten.

Naast Stichting Het Oversticht - dat in Overijssel het Provinciaal Depot Bodemvondsten beheert en erfgoedleerlijnen ontwikkelt - was ook een belangrijke rol weggelegd voor KREATIVITIJD. Deze organisatie bevordert in Ommen de langdurige samenwerking tussen erfgoed, cultuur en onderwijs.
hetoversticht.nl