Samenwerking met KNHM Participaties

VSBfonds en KNHM geloven in sociaal ondernemerschap. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en aandelenkapitaal ter beschikking.

VSBfonds en KNHM vormen KNHM Participaties

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een lening of aandelenkapitaal moet jouw initiatief aan diverse criteria voldoen.

  • Je bent een ondernemer die een 'impact first' idee heeft dat je wilt verwezenlijken.
  • Jouw onderneming is op termijn rendabel.
  • Jouw onderneming heeft een zodanig verdienmodel dat je, op termijn, KNHM Participaties kunt terugbetalen of uitkopen.
  • Jouw onderneming brengt mensen bij elkaar. Dat kan op heel veel manieren. Bijvoorbeeld door een coöperatie voor duurzame energie te starten. Of door ondernemers gericht op maatschappelijke impact bij elkaar te brengen en van elkaar te laten leren. Stadslandbouw is ook een mogelijkheid. Net als het starten van een wijkonderneming.
  • Je hebt geen project-idee maar een idee voor een onderneming. Dat betekent dat je streeft naar continuïteit.
  • Jouw plan mag ook een opschaling zijn van een bestaande onderneming.
  • Jouw onderneming is geen internetbedrijf of zorgboerderij.
  • Ook is jouw onderneming niet primair gericht op arbeidstoeleiding of dagbesteding.

 

Wat voor investeerder haal je in huis?

Actieve investeerder
KNHM Participaties is een actieve investeerder. Dit betekent dat wij intensief kijken naar je voorstel en als we dat nodig achten meedenken in de ontwikkeling daarvan.

Investering tot circa € 100.000,- 
KNHM Participaties legt ook contractueel vast op welke wijze of in welke mate de onderneming haar maatschappelijke doelstelling gaat realiseren. We investeren tot circa € 100.000,- per onderneming en accepteren een investeringshorizon van 10 jaar. Je moet uitgaan van een besluitvormingstraject tot een daadwerkelijke investering van zes tot negen maanden.

Coach
Op het moment dat KNHM Participaties besluit te investeren benoemen wij een coach die op afgesproken momenten met de voortgang met je evalueert en meedenkt over ontwikkelingen. Wij leggen de rol van deze coach contractueel met je vast.

Voorbeelden
Voorbeelden van eerder ondersteunde sociale ondernemingen zie je hier.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor financiering van een ondernemend initiatief op sociaal gebied? Neem dan contact op met de voorlichters van VSBfonds: info@vsbfonds.nl; 030 230 33 03, of met KNHM Participaties via participaties@knhm.nl of 026 44 55 146.