Samenwerking met KNHM Participaties

VSBfonds en KNHM geloven in sociaal ondernemerschap. Om de levensvatbaarheid van sociale initiatieven te vergroten stellen wij via KNHM Participaties BV gezamenlijk leningen en aandelenkapitaal ter beschikking.

VSBfonds en KNHM vormen KNHM Participaties

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een lening of aandelenkapitaal moet uw initiatief aan diverse criteria voldoen.

  • U bent een ondernemer die een 'impact first' idee heeft dat u wilt verwezenlijken.
  • Uw onderneming is op termijn rendabel.
  • Uw onderneming heeft een zodanig verdienmodel dat u, op termijn, KNHM Participaties kunt terugbetalen of uitkopen.
  • Uw onderneming brengt mensen bij elkaar. Dat kan op heel veel manieren. Bijvoorbeeld door een coöperatie voor duurzame energie te starten. Of door ondernemers gericht op maatschappelijke impact bij elkaar te brengen en van elkaar te laten leren. Stadslandbouw is ook een mogelijkheid. Net als het starten van een wijkonderneming.
  • U heeft geen project-idee maar een idee voor een onderneming. Dat betekent dat u streeft naar continuïteit.
  • Uw plan mag ook een opschaling zijn van een bestaande onderneming.
  • Uw onderneming is geen internetbedrijf of zorgboerderij.
  • Ook is uw onderneming niet primair gericht op arbeidstoeleiding of dagbesteding.

 

Wat voor investeerder haalt u in huis?

Actieve investeerder
KNHM Participaties is een actieve investeerder. Dit betekent dat wij intensief kijken naar uw voorstel en als we dat nodig achten meedenken in de ontwikkeling daarvan.

Investering tot circa € 100.000,- 
KNHM Participaties legt ook contractueel vast op welke wijze of in welke mate de onderneming haar maatschappelijke doelstelling gaat realiseren. We investeren tot circa € 100.000,- per onderneming en accepteren een investeringshorizon van 10 jaar. U moet uitgaan van een besluitvormingstraject tot een daadwerkelijke investering van zes tot negen maanden.

Coach
Op het moment dat KNHM Participaties besluit te investeren benoemen wij een coach die op afgesproken momenten met de voortgang met u evalueert en meedenkt over ontwikkelingen. Wij leggen de rol van deze coach contractueel met u vast.

Voorbeelden
Voorbeelden van eerder ondersteunde sociale ondernemingen ziet u hier.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor financiering van een ondernemend initiatief op sociaal gebied? Neemt u dan contact op met de voorlichters van VSBfonds: info@vsbfonds.nl; 030 230 33 03, of met KNHM Participaties via participaties@knhm.nl of 026 44 55 146.

Pitchen voor impact in je wijk: pitches op 25 januari 2018

Bent u een bewonersinitiatief met plannen om te ondernemen? Of bent u al enige tijd bezig en wilt u het initiatief verder laten groeien? Dan kunt u meedoen aan een pitch voor bewonersinitiatieven, georganiseerd door LSA en KNHM Participaties BV. Op 25 januari a.s. krijgen 5 bewonersinitiatieven de kans hun beste idee te pitchen. De deadline voor aanmelding was 8 oktober jl..