Mens & Maatschappij Beter leren denken en begrijpen

VSBfonds wil gelijke ontwikkelkansen voor iedereen. Kinderen en jongeren in achterstandssituaties krijgen soms niet de kans hun vaardigheden goed te ontdekken of ontwikkelen. Daarom steunt VSBfonds projecten die proberen kansenongelijkheid te verkleinen. Ook projecten die volwassenen helpen beter te leren denken en begrijpen komen in aanmerking voor subsidie. Denk aan vluchtelingen of nieuwkomers met een taalachterstand.

We vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden dan gekoppeld wordt aan andere elementen. Zoals bijvoorbeeld het vergroten van zelfvertrouwen, wegwijs worden in de Nederlandse samenleving en ontmoetingen met mensen uit een andere leefwereld.

VSBfonds steunt TaalOnderonsjes

Wij beoordelen jouw aanvraag op de volgende criteria:

  • Behoefte: kun je als aanvrager aantonen dat er behoefte is aan dit project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?
  • Kwaliteit: in welke mate sluit je project aan bij het beleid van VSBfonds? Denk hierbij aan de onderbouwing van de toegepaste aanpak, mate van concrete activiteiten en meten van resultaten.
  • Kennis & kunde: heb je als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heb je kennis van de doelgroep, is er een breed (financieel) draagvlak en is er sprake van financiĆ«le duurzaamheid voor het project?

Deze projecten steunen wij:

  • Leesbevordering;
  • Taalontwikkeling;
  • Projecten gericht op mediawijsheid, zoals bijvoorbeeld omgaan met social media en beeldvorming;
  • Ondersteuning vrijwilligers, zoals: een training voor een nieuwe activiteit of om om te leren gaan met een nieuwe doelgroep

Deze projecten steunen wij niet:

  • Lespakket of methodiek voor scholen;
  • Projecten die uitsluitend uit huiswerkbegeleiding bestaan;
  • Projecten die uitsluitend uit taalles voor volwassenen bestaan.