Andere maatschappelijke fondsen

VSBfonds werkt in veel gevallen samen met relevante spelers in het veld. Hieronder treft u een selectie van andere fondsen en organisaties die donaties of subsidies geven aan initiatieven op het terrein van Mens & Maatschappij. 

*) Hoewel deze fondsen VSB in hun naam dragen, zijn dit zelfstandige organisaties die los van ons fonds opereren. U kunt uw aanvraag bij ons én bij een van deze fondsen indienen.

Behulpzame websites voor het aanvragen of vinden van fondsen