Hulpmiddelen bij uw aanvraag 

Tijdens het indienen van uw online aanvraag vragen wij u om een projectbegroting inclusief dekkingsplan.  U kunt onderstaande voorbeelden gebruiken maar kunt ook uw eigen bestanden aanleveren. 

Podiumkunsten: speciaal format begroting en dekkingsplan

Voor projecten op het terrein van Podiumkunsten bieden wij een format voor uw begroting aan. Een handig hulpmiddel met een voorgeprogrammeerde indeling in kostensoorten, ingebouwde formules en uitklapvelden. U kunt naar eigen inzicht velden toevoegen en overslaan. Het format bevat zowel kosten als baten, dus een apart dekkingsplan is niet nodig. Het begrotingsformat is niet verplicht, maar we bevelen het gebruik ervan wel. Het format is ontwikkeld in samenwerking met andere publieke en private cultuurfondsen, dus u kunt hetzelfde format indienen bij de deelnemende fondsen.

Verantwoording na toekenning

Als uw project is uitgevoerd vragen wij u om een evaluatie met een verantwoording.  Onderstaande controleverklaring van VSBfonds is een hulpmiddel voor de accountant bij het opstellen van een controleverklaring.  In dit protocol staan de eisen die wij stellen aan de verantwoording over de toegekende donatie. Voor een goede urenregistratie voor uw project kan onderstaand voorbeeld voor een goede urenadministratie u helpen. 

Controleverklaring

Naast het controleprotocol moet uw financiële eindverantwoording voldoen aan nog een aantal eisen. Wij raden u aan rekening te houden met de hierna volgende punten.

  • De controleverklaring kan alleen worden opgesteld door een externe AA (certificeringsbevoegde) of RA accountant.
  • De eindafrekening moet vergelijkbaar zijn met de eerder ingediende projectbegroting.
  • Uit de controleverklaring blijkt dat deze (mede) is opgemaakt voor VSBfonds.

Urenverantwoording

Een projectbegroting bestaat vaak voor een groot deel uit kosten voor personele inzet. Wij raden u aan vanaf de start van uw project een goede urenverantwoording bij te houden. De urenadministratie moet de accountant voldoende inzicht geven om na afloop van het project de eindafrekening en controleverklaring op te kunnen stellen. 

U kunt natuurlijk ook een andere werkwijze hanteren. Belangrijk is dan dat gedeclareerde uren op aantoonbare wijze zijn geautoriseerd door de medewerker die de uren heeft gemaakt en door een leidinggevende, penningmeester of een andere onafhankelijke budgethouder binnen de organisatie.