Breek door je Bubbel!

De tijdelijke impuls Breek door je Bubbel van VSBfonds is gelanceerd! Mensen met een idee om verschillende groepen mensen met elkaar te verbinden, kunnen laagdrempelig een aanvraag doen voor financiering bij VSBfonds. Ideeën in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en Overijssel kunnen meedoen.

De polarisatie in Nederland neemt toe en mensen uit verschillende groepen verliezen elkaar steeds meer uit het oog. Voor een sociale, inclusieve en creatieve samenleving is het echter essentieel om anderen buiten de eigen ‘bubbel’ te ontmoeten. Voorbeelden van verschillende bubbels zijn ouderen en jongeren, mensen met verschillende culturele of religieuze achtergronden en mensen uit de LHBTI+-gemeenschap en daarbuiten. Door deze ontmoetingen verbreden mensen hun blik en ontstaat er meer respect voor de ander.

Bernt Schneiders, directeur van VSBfonds, over het belang van Breek door je Bubbel: “Vandaag de dag staan we voor een breed scala aan maatschappelijke uitdagingen. Meer dan ooit is het belangrijk dat we de verbinding met elkaar opzoeken. Daarvoor hebben we betrokken mensen nodig, die zich inzetten voor een ander en met hun projecten zorgen voor ontmoeting met elkaar. Zo creëren we een samenleving waarin iedereen meedoet.”

Praktische informatie
Mensen met een idee dat bubbels doorbreekt, kunnen hun idee tot 24 juni insturen. Kijk op vsbfonds.nl/breekdoorjebubbel voor meer informatie.