‘De jeugd heeft toekomst’, het impactonderzoek van JINC

JINC helpt kinderen en jongeren (8-16 jaar) die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen om een goede start op de arbeidsmarkt te maken. JINC richt zich hierbij op beroepsoriëntatie en werknemersvaardigheden. Via het JINC programma maken kinderen kennis met verschillende beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren.

De missie van JINC is om jongeren een goede start op de arbeidsmarkt te geven. Maar doen zij dit ook? Welke projecten hebben impact en welke kunnen verbeterd worden? Om inzicht te krijgen in de impact van de projecten, is er de afgelopen twee jaar een impactonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door VSBfonds.

Vorige maand werd dit impactonderzoek ‘De jeugd heeft toekomst’ gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de stijgende kansenongelijkheid in Nederland kan worden aangepakt door scholen, bedrijven en aanvullend onderwijs te laten samenwerken. Het rapport onderschrijft de meerwaarde van JINC’s projecten zoals Bliksemstages, Sollicitatietraining en Carrière Coach.

Lees het onderzoeksrapport of meer over JINC en hun onderzoeken via: www.jinc.nl/onderzoek

JINC en VSBfonds

VSBfonds ondersteunt JINC en het onderzoek omdat de doelstelling van JINC aansluit bij onze visie; een samenleving waarin iedereen mee kan doen. En er kansen zijn voor mensen die een extra zetje kunnen gebruiken om in de samenleving hun weg te vinden. De schaal waarop JINC in staat is hieraan bij te dragen is uniek in Nederland. Door het ondersteunen van het impact onderzoek van JINC leren we als fonds ook zelf èn kunnen we andere organisaties die we ondersteunen, adviseren naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast geven de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit het onderzoek ons inzicht in de impact en effecten van onze donatie.

JINC heeft onlangs een nieuwe ondersteuning ontvangen, welke wordt ingezet bij twee programma’s; Sollicitatietraining en Carrièrecoach. Daarnaast ondersteunen we ook het toepassen van impactonderzoek bij alle lokale vestigingen van JINC als manier om projecten en processen te monitoren.

Mieke Franssen, Programmamanager: ”Door het onder de aandacht brengen van de onderzoeksresultaten èn de lessons learned over zowel de programma’s van JINC als de aanpak van het onderzoek, benutten wij als VSBfonds de kansen om te leren en te groeien. Dit is waardevol voor JINC, andere initiatiefnemers en onszelf.”