Kickstart Cultuurfonds heeft impact voor culturele instellingen

Kickstart Cultuurfonds heeft grote impact op de cultuursector in nood. Dat blijkt uit onderzoek van R2 Research onder de 615 producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters die in 2020 een aanvraag indienden voor de 16 miljoen euro die beschikbaar was.

Toegevoegde waarde groot
De toegevoegde waarde van het noodfonds is (zeer) hoog, aldus 92% van de ondervraagden. De toegekende donatie speelt bij driekwart van de cultuurinstellingen een belangrijke rol in het veilig kunnen blijven ontvangen van publiek in de anderhalvemeter-samenleving. Met name het gemak van aankloppen bij één loket, de lage drempel en de snelle behandeling en betaling worden hoog gewaardeerd. Dit jaar is opnieuw 20 miljoen euro beschikbaar en wordt het noodfonds overstelpt met aanvragen.

Snel, flexibel en doeltreffend
Cathelijne Broers namens Kickstart Cultuurfonds: “Onze ad hoc samenwerking om snel, flexibel en doeltreffend te reageren op de plots ontstane hoge nood in de cultuursector is gelukt. We zijn blij te horen dat onze donaties bij 84% een belangrijke of zelfs cruciale rol speelden bij het veilig kunnen ontvangen van publiek dankzij fysieke aanpassingen aan de zaal of het podium. Daarnaast is het voor ons fijn om te horen dat we bij 86% van de gehonoreerde aanvragers een positieve impact hebben op de werkgelegenheid, dat onze donaties als vliegwiel hebben gefungeerd voor andere financiering en dat ons noodfonds sterk heeft bijgedragen aan het moreel en vertrouwen binnen organisaties. Opmerkelijk is dat zelfs 75% van de afgewezen aanvragers het Kickstart Cultuurfonds hoog waardeert.”

In 2021 al 13,9 miljoen euro gedoneerd aan 410 cultuurinstellingen
Het noodfonds wordt ook in 2021 overstelpt met aanvragen voor de 20 miljoen euro die dit jaar beschikbaar is, naast de 16 miljoen euro die in 2020 al werd gedoneerd. Tot op heden klopten dit jaar al 970 culturele instellingen aan. Dat resulteerde in 13,9 miljoen euro donaties aan 410 grote en kleine cultuurinstellingen uit het hele land.

VSBfonds één van de initiatiefnemers
Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation en werkt samen met ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en private cultuurfondsen Stichting Droom en Daad, Fonds 21, Ammodo, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting Elise Mathilde Fonds, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en Gravin van Bylandt Stichting.