Lancering Actieprogramma We Doen Het Samen Coalitie

Bewonerscollectieven en gemeenschappen kunnen sterker bijdragen aan belangrijke maatschappelijke opgaven. Ze hebben daarvoor fysieke en juridische ruimte nodig, geld én zeggenschap. Zij zorgen voor concrete oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd zoals woningcrisis, zorginfarct, klimaatproblemen, polarisatie en armoede.
Dat zeggen de belangrijkste landelijke organisaties van en voor bewonersinitiatieven, waaronder het VSBfonds, met één mond. Samen bundelen we nu onze krachten in de vertegenwoordiging van miljoenen actief samenwerkende bewoners in Nederland.

Er sluiten nog veel andere organisaties aan bij deze We Doen Het Samen Coalitie. Dit verbond ontstond in 2017 als festival en ontwikkelde zich tot een coalitie die nu aanspreekpunt is voor overheid en andere maatschappelijke organisaties. Initiatiefnemers en kernpartners van de We Doen Het Samen coalitie zijn Katalys, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, LSA Bewoners, Nederland Zorgt Voor Elkaar, Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Oranjefonds, Stichting DOEN en VSBfonds.

Lancering Actieprogramma We Doen Het Samen
Tijdens het We doen het samen! Festival op 13 april presenteerde de coalitie het Actieprogramma We Doen Het Samen. Hierin stellen we 5 doelen voor 2025 – 2030 om lokale gemeenschappen de basis te geven die nodig is. Het Actieprogramma is een oproep aan politiek, overheden, bedrijven, beleidsmakers en beslissers én aan onszelf: “Geef gemeenschappen aandacht, zeggenschap, eigendom, passende wetten, financiering en de kennis om continuïteit en kwaliteit te borgen. Maak ze vanzelfsprekende en gelijkwaardige partner. Niet overheid en markt, maar overheden, bedrijven én gemeenschappen kunnen samen de maatschappij van de toekomst vormgeven.”

Steun van maatschappelijke fondsen
VSBfonds, Stichting DOEN en Oranje Fonds steunen de plannen al langer en dragen graag bij aan deze unieke coalitie. Wij zien de kracht van de door hen gesteunde bewonersinitiatieven en de grote positieve impact die zij hebben op de lokale gemeenschap: de gemeenschapskracht groeit, mensen zijn meer betrokken bij elkaar, zorgen voor elkaar en maken met elkaar de wijk of buurt leefbaarder. De maatschappelijke opgaven zoals armoede, afgenomen onderlinge betrokkenheid, wonen en zorg, zijn zo groot en urgent dat we bewonersinitiatieven simpelweg keihard nodig hebben in een gezamenlijke aanpak om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Tegelijkertijd merken wij in ons dagelijks werk met initiatiefnemers de noodzaak tot aanpassingen in het systeem. Door samen op te trekken, versterken we elkaar. Onderdeel zijn van deze coalitie is dus meer dan logisch. 

Doe mee met de We Doen Het Samen-coalitie op: www.wedoenhetsamen.nu/actieprogramma/