Maak kennis met de initiatieven van 'Anders kijken naar sociale posities en werk’

VSBfonds en Movisie werken samen met zeven initiatieven aan de beweging naar een inclusieve arbeidsmarkt. Het project heet ‘Anders kijken naar sociale posities en werk’, omdat we beter willen begrijpen wat een inclusieve arbeidsmarkt inhoudt en wat een verbeterde positie voor mensen zelf betekent. In verschillende netwerkbijeenkomsten leren we elkaars aanpak kennen. Samen onderzoeken we welke impact de initiatieven hebben, welke werkwijze echt impact heeft en hoe dat bepaald wordt.

De initiatieven

De initiatieven bereiken mensen die ervaring hebben met uitsluiting, wiens bestaanszekerheid wordt bedreigd en voor wie perspectief op al dan niet betaald werk niet binnen handbereik ligt. De zeven initiatieven die meedoen met het project bevinden zich in Eindhoven, Amsterdam, Velsen, de Veluwe, Tilburg, Utrecht en Boxtel en omgeving. In dit artikel introduceren we drie van hen en vertellen we meer over hun werkwijze.

Natuurzorg Veluwe-Vallei

'Iedereen kan zichzelf zijn bij Natuurzorg'
Natuurzorg Veluwe-Vallei biedt mensen met een psychische kwetsbaarheid een werkplek in de natuur in de regio Zuidwest-Veluwe. Zij zagen, snoeien en onderhouden paden in het bos- en heidegebied. Het is zalf op de wond van mensen met een psychische kwetsbaarheid die, vaak langdurig, niet mee kunnen doen in de maatschappij, geen geschikte werkplek vinden. Ze hebben het gevoel niet mee te tellen. Initiatiefnemer Aad Hendrickx, die Natuurzorg in 2017 oprichtte, wil deelnemers de kans geven in natuurgebieden aan het werk te gaan: ‘Midden in de natuur is de samenleving. Men komt elkaar tegen, maakt een praatje, laat de hond uit'.
Lees het verhaal over Natuurzorg Veluwe-Vallei

Buurtbanen Amsterdam

Veel mensen verrichten waardevol werk in Amsterdam West. Vaak zijn dat sleutelfiguren die het vertrouwen van buurtbewoners krijgen. De arbeidsmarkt blijft voor hen echter slecht toegankelijk en beloning voor hun inzet ontbreekt. Ze blijven afhankelijk van een uitkering. Met een Buurtbaan wordt de opstap naar regulier werk gecreëerd. Buurtbaners vervullen een brugfunctie tussen bewonersnetwerken aan de ene en publiek gefinancierde maatschappelijke organisaties aan de andere kant. De wisselwerking tussen hen is cruciaal. De eerste Buurtbaners zijn inmiddels doorgestroomd naar een reguliere baan. Dan komt de Buurtbaan weer beschikbaar voor een andere actieve buurtbewoner. De ervaringen in Amsterdam West worden nu stap voor stap gedeeld met andere stadsdelen in Amsterdam.
Lees het verhaal over Buurtbanen Amsterdam

Pak je Kans, Velsen

‘We willen mensen (weer) de eigen kracht laten ervaren,’ zegt Dirk Goedhart, sociaal werker bij Pak je kans! Dagactiviteiten. ‘En zo mogelijk de regie laten (her)pakken over hun leven.’

Pak je Kans! Trajectbegeleiding en Dagactiviteiten zijn projecten van stichting Welzijn Velsen. Trajectbegeleiding is een project met individuele begeleiding, Dagactiviteiten biedt groepsactiviteiten. De projecten zijn bedoeld voor mensen die recht hebben op een uitkering en geen sociaal netwerk hebben. Zij hebben weinig perspectief op betaald werk en staan vaak aan de zijlijn van de samenleving.
Door de begeleiding van Pak je Kans! kunnen zij weer meedoen. Om mensen de kans te geven zich naar eigen vermogen te ontwikkelen, is ook samenwerking nodig tussen zorg, welzijn, wijk, onderwijs en arbeidsmarkt. De projecten van Pak je Kans! hebben deze samenwerkingen daarom ook opgenomen. Hierdoor kunnen mensen kleine of grotere stappen zetten richting een eventuele volgende rol in de samenleving.
Lees het verhaal van Pak je Kans

Lees ook het interview met Anna van Deth (Movisie) en Suzanne IJsselmuiden (VSBfonds) over het project 'Anders kijken naar sociale posities en werk'.

Foto's: MacSiers Imaging