Negen matchmakers maken je wegwijs in cultuursubsidies

Matchmakers in negen (middel)grote steden in Nederland helpen cultuurmakers die financiering zoeken voor hun project. De matchmakers koppelen nieuwe initiatieven in hun stad aan drie landelijke cultuurfondsen: het Fonds Podiumkunsten, VSBfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Matchmakers in cultuur startte in 2018 in acht steden, een jaar later werden hier acht steden aan toegevoegd. Nu zijn er matchmakers actief negen steden:

Amsterdam-Zuidoost - Jennifer Muntslag
Almere - Mo Hersi
Eindhoven - Jess Oberlin
Emmen - Frank Arling
Leeuwarden - Koen Haringa
Middelburg / Vlissingen - Mick Jansen
Rotterdam-Zuid - Gyonne Goedhoop
Zaanstad - tba
Zwolle - Philip van Vorstenbosch

Wegwijs in cultuursubsidies

De matchmakers verbinden veelbelovende initiatieven en talentvolle cultuurmakers in hun stad met de landelijke cultuurfondsen. Zij helpen cultuurmakers met financiering voor hun project door:

  • informatie te geven over de subsidiemogelijkheden van drie landelijke cultuurfondsen;
  • hen in contact te brengen met de fondsmedewerkers, die alles weten over subsidieregelingen;
  • te wijzen op andere initiatieven.

Kijk voor meer informatie op matchmakerscultuur.nl


Over Matchmakers in cultuur
Matchmakers in cultuur is een samenwerking tussen het Fonds Podiumkunsten, VSBfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij zien in steden nieuwe cultuuruitingen ontstaan die onlosmakelijk zijn verbonden met de stedelijke dynamiek. De matchmakers koppelen deze initiatieven in hun stad aan de subsidiemogelijkheden van de drie landelijke cultuurfondsen.
Matchmakers in cultuur startte in 2018 in acht steden, een jaar later werden hier zeven steden aan toegevoegd. Cultuurmakers die geen matchmaker in hun eigen stad of regio hebben, kunnen contact opnemen met de fondsen, zij helpen je graag op weg.