Oproep samenwerkingsexperimenten bewonersinitiatieven en welzijnsinstellingen

Gezocht: bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties die experimenteren met samenwerken voor de buurt

Bewonersinitiatieven nemen een steeds grotere rol in hun eigen buurt. De betrokkenheid en inzet van bewoners levert nieuwe antwoorden op voor maatschappelijke vraagstukken. Dat is voor partijen zoals welzijnsorganisaties soms wennen. Bewoners en beroepskrachten werken beiden aan verbinding en veerkracht in de lokale gemeenschap. Een goeie samenwerking vanuit aanvullende rollen tussen bewoners en welzijnswerkers kan veel betekenen voor een buurt. Maar samenwerken in de buurt gaat niet altijd makkelijk. We zijn daarom op zoek naar ideeën om dit soort samenwerkingen te verbeteren.

Samenspel bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties staat centraal

We kijken uit naar plannen voor experimenten die het samenspel tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties bevorderen. Het plan moet door bewoners en beroepskrachten gezamenlijk zijn opgesteld en gezamenlijk worden uitgevoerd.

Partners oproep

We doen deze oproep in samenwerking met LSA Bewoners, Sociaal Werk Nederland, Krachtproef en Verdiwel. We maken een aantal experimenten (financieel) mogelijk. Het doel is om met elkaar te leren hoe bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties elkaar kunnen aanvullen en samen meer kunnen betekenen voor een buurt.

De oproep is mede vormgegeven op basis van de inbreng die we in juni ontvingen tijdens drie consultatiegesprekken met bewoners en medewerkers van welzijnsorganisaties.

Idee indienen?

Voorstellen voor een lokaal samenwerkingsexperiment kunnen van 14 juli tot en met 15 september 2021 ingediend worden. Ook een idee of eerste plan voor zo’n samenwerking? Lees dan hier hoe het indienen daarvan in zijn werk gaat.

Ander idee voor de buurt?

Heb je een ander idee voor de buurt en ben je op zoek naar financiering? Misschien kunnen wij ook dan helpen. VSBfonds steunt graag projecten die bijdragen aan het creëren van een betrokken buurt. Zie: www.betrokkenbuurten.nl.