Over grenzen stappen tijdens het symposium van het Expertisenetwerk Racisme, Discriminatie en Vooroordelen

In een tijd van toenemende polarisatie is het de kunst om buiten eigen hokjes te durven kijken en te leren van een ander. Tijdens het symposium van het Expertisenetwerk Racisme, Discriminatie en Vooroordelen op 15 februari kwamen 50 initiatiefnemers van organisaties uit het sociaal-maatschappelijke veld bij elkaar en verkenden zij de mogelijke verbindingen tussen elkaars organisaties en sectoren.

Het Expertisenetwerk Racisme, Discriminatie en Vooroordelen is binnen VSBfonds ontstaan vanuit de wens om initiatiefnemers uit verschillende hoeken van dit thema bij elkaar te brengen. Vaak werken zij hard binnen hun eigen veld, zoals LHBTI+-rechten of antiracisme, aan een inclusieve samenleving. Daardoor bereiken de waardevolle lessen die zij leren lang niet altijd initiatiefnemers uit andere velden binnen het thema. Het Expertisenetwerk faciliteert onderlinge discussie, gesprek en de uitwisseling van kennis en ervaringen van deze organisaties.

Het Expertisenetwerk kwam de afgelopen drie jaar meerdere malen bij elkaar, en zo ontstond de behoefte om in een grotere setting met een uitgebreider programma bij elkaar te komen. Dit vond plaats in de bibliotheek aan de Neude in Utrecht, onder leiding van Enis Odaci. Allereerst presenteerden drie coalities, die binnen het Expertisenetwerk de samenwerking zijn aangegaan, hun gezamenlijke projecten die door VSBfonds zijn ondersteund. Daarna voerde Enis een panelgesprek met Jetta Klijnsma (Commissaris van de Koning in Drenthe en voorzitter van de Raad van Toezicht van VSBfonds), Halil Karaaslan (docent aan de Hogeschool Rotterdam) en Devika Partiman (directeur van Stem op een Vrouw) over de spanningen door en gevolgen van machtsstructuren binnen het tegengaan van racisme, discriminatie en vooroordelen. Verder was er mogelijkheid om te netwerken en sloten we af met een visiegesprek met Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.

Het Expertisenetwerk is voor VSBfonds een manier om meer te delen dan geld: ook het delen van kennis en netwerken helpen initiatiefnemers van sociale ideeën een stap verder. Want met het Expertisenetwerk creëren we een voedingsbodem voor nieuwe projecten die discriminatie en vooroordelen tegengaan. Zo werken we samen aan een wereld waarin iedereen meedoet.