Petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

AVG, WBTR, BTW… Veel wet- en regelgeving is moeilijk, technisch, onduidelijk én belangrijker, eigenlijk helemaal niet van toepassing op met name kleinere vrijwilligersorganisaties. Ze hebben er voornamelijk last van. Je bent er een hoop tijd én geld aan kwijt. En dat terwijl er toch al zoveel komt kijken bij het runnen van een vrijwilligersorganisatie.

VSBfonds vindt het belangrijk dat vrijwilligers meer tijd kunnen besteden aan hun vrijwilligerswerk dan aan wet- en regelgeving. Daarom steunen wij, samen met vele andere organisaties, de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen.

Doe je ook mee?
Teken of deel dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen.

In de petitie wordt van de overheid gevraagd:

  • Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast een betaalde baan of zorgtaak.
  • Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.
  • Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
  • Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.

De einddatum voor ondertekening is 15 mei 2022.